• Burgerbelangen Amstelveen

BBA wil snel oplossing voor ´t Jagershuis

AMSTELVEEN Burgerbelangen Amstelveen (BBA) vraagt het college van B en W om snel met een passende oplossing te komen voor 't Jagershuis aan de Amstelzijde. De partij dringt er bij het college op aan om samen met bewoners en deskundigen te kijken hoe dit bijzondere gebied zich zou moeten ontwikkelen. ´Er is al teveel verloren gegaan,´ stelt de partij.

't Jagershuis ligt binnen Rijksbeschermd dorpsgezicht Buurt over Ouderkerk. Onlangs presenteerde Breevast B.V. aan omwonenden plannen van eigenaar Aemstel Monuments BV om 't Jagershuis te slopen en zeven woningen op deze locatie te bouwen.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed besloot begin dit jaar om ´t Jagershuis van de Rijksmonumentenlijst af te voeren, nadat uit onderzoek was gebleken dat het pand gebouwd is in de jaren '60 en er geen oorspronkelijke onderdelen meer aanwezig zijn. Volgens BBA hebben verontruste inwoners hier bezwaar tegen ingediend en loopt deze procedure nog.

Slopen van het huidige pand zou in alle opzichten een verarming betekenen van deze kwetsbare plek in de gemeente. Iets waar BBA zich ernstige zorgen over maakt,´ aldus de lokale partij.