Alzheimer Café Amstelveen

14-06-2018, 14:15 | Lezersnieuws | alzheimer nederland

Datum:

donderdag 28 juni 2018, 19:00

Locatie:

Wimbledonpark 361
De Luwte, zonnehuisgroep
Amstelveen

Gespreksleider Job van Amerongen zal met Tieke Roosen en Ninoes Postmus (beiden werkzaam in de dagbesteding) spreken over dagbesteding in Amstelveen.

Van ouderen wordt in deze tijd verwacht dat zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit geldt ook voor mensen met dementie. Om mensen in de gelegenheid te stellen anderen te ontmoeten en aan allerlei activiteiten deel te kunnen nemen, wordt op meerdere plekken in Amstelveen een vorm van dagbesteding aangeboden. Dagbesteding kan waardevol zijn voor iemand die lijdt aan dementie en beperkt is in zijn of haar mogelijk?heden, maar kan ook de zorg van mantelzorgers verlichten.

Ninoes Postmus en Tieke Roosen zijn werkzaam in de dagbesteding voor mensen met dementie, bij respectievelijk ?De Pelikaan? van Amstering (locatie ?Groenelaan?) en ?De Amsteltuin?. Zij zullen uitleggen wat dagbesteding inhoudt en vertellen over hun ervaringen. Uiteraard is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen.

U bent van harte welkom op donderdag 28 juni 2018 in het woonzorgcentrum ?De Luwte?, Wimbledonpark 361, 1185 XJ Amstelveen. Aanvang 19.30 uur, einde 21.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt gewoon binnenlopen. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.