• AVA Lijsttrekkers, Jacqueline Höcker, Tim Lechner en Michel Becker

    Actief voor Amstelveen

AVA Eigen bijdrage WMO naar nul terug breng

01-02-2018, 13:50 | Lezersnieuws | Actief voor Amstelveen

AVA Eigen bijdrage WMO naar nul terug brengen.

In de inspirerende gesprekken die de drie AVA lijsttrekkers van Actief voor Amstelveen gevoerd hebben met Zorginstellingen in Amstelveen is duidelijk geworden dat het noodzakelijk is de Eigen Bijdrage WMO naar nul te brengen.

Mensen mijden zorg waar juist de zorg nodig is. Ongeacht meervoudige zorg problematiek pleit AVA voor een transparant deregulerend beleid. Instellingen en zorgprofessionals zien door de bomen het bos niet meer en dat kost tijd, tijd die voor inwoners bestemd zou moeten zijn. Ava wil dat de gemeente en gemeenteraad dicht op de uitvoering zitten. Daarbij wil AVA dat de gemeente meer overleg en samenwerking stimuleert tussen inwoners, gemeente en Zorginstellingen. Het blijkt dat goed bedoelde initiatieven van de gemeente niet altijd in overleg gaan met deze zorginstellingen.

Met de toenemende vergrijzing, ouderen die thuis blijven wonen en dementerenden worden juist de samenwerkingsverbanden nog belangrijker. Met de 10 miljoen in de gemeentelijke reserve moet hier verandering inkomen.

Namens AVA, Jacqueline Höcker.