• Edwin van der Waal

    D66 Amstelveen

D66 Amstelveen: Zonder groene visie geen groei Schiphol

22-02-2019, 08:01 | Lezersnieuws | mirjam

“Lelystad Airport gaat er komen en Schiphol zal na 2020 zeker verder groeien. Zo niet, dan missen we boot!” zei minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.
D66 Amstelveen vindt dat eerst bestaande afspraken nagekomen moeten worden voordat groei op korte termijn bespreekbaar is. Ook moet er een visie komen op de lange termijn voor Schiphol waarbij verstilling en vergroening van de luchtvaart centraal moeten staan. 

Het belang van Schiphol voor de regio is wat D66 Amstelveen betreft evident. Wel geldt: afspraak is afspraak. D66 staat op het standpunt dat Schiphol duidelijke keuzes moet maken binnen de huidige milieucontouren. De luchtvaart heeft immers grote impact op de leefbaarheid in de regio van Amstelveen. 

Voordat over groei mag worden nagedacht verwacht D66 Amstelveen eerst een visie over Schiphol op de middellange en lange termijn van het kabinet. In deze plannen dienen de ontwikkeling van Lelystad Airport, de herverdeling van het luchtruim, de mogelijkheden tot verduurzaming van de luchtvaart en het eventueel beprijzen van de luchtvaart te worden meegenomen. De luchtvaart moet verder “vergroenen & verstillen”, door bijvoorbeeld het inzetten van meer elektrische, stillere en schonere motoren. Maar denk ook aan minder gelijktijdig gebruik van start- en landingsbanen. Het aanpassen van de landingssnelheid en het optimaliseren van aanvlieg- en vertrekroutes bieden ook mogelijkheden. Het effect van deze maatregelen moeten worden getoetst door een betere en onafhankelijke meetmethode waarbij ook weerfactoren een rol gaan spelen. 

Op de lange termijn ziet D66 kans voor nieuwe initiatieven. Lelystad Airport en mogelijk andere vliegvelden in de Randstad kunnen een ‘satellietluchthaven’ worden met een supersnelle spoorverbinding naar Schiphol. Er komt meer ruimte op Schiphol als de vakantievluchten verhuizen naar deze satellietluchthavens. Daarnaast kunnen comfortabele non-stop-treinverbindingen als een serieus alternatief gelden voor korte vluchten binnen Europa. Ook het verplaatsen van Schiphol naar een eiland in zee moet serieus worden onderzocht. 


Totdat Schiphol zich aan de gemaakte afspraken houdt is er, wat D66 betreft, geen ruimte voor groei. Eventuele groei op de lange termijn is daarnaast alleen met draagvlak voor de omgeving mogelijk als het kabinet en Schiphol met een serieuze visie voor de lange termijn komen.