Een barmhartige Samaritaan zijn

20-06-2018, 14:08 | Lezersnieuws | Aangeleverd website

Heel het leven van Jezus zit vol van verhalen van aandacht voor mensen die buiten de maatschappij vallen. Hij legt “naastenliefde” uit in het verhaal van de man die op de weg van Jerusalem naar Jericho door rovers wordt overvallen. Een Samaritaan, dus imenad van 'buiten' vereent eerste hulp aan een onbekende, die bovendien door zijn eigen mensen in de steek wordt gelaten. Hoe ziet het bij ons er uit als we even buiten ons eigen kring kijken? Zijn er ook nu niet altijd mensen die buiten het boot vallen?

Sinds 4 maanden steunt Caritas Amstelland een groep van vluchtelingen die buiten het vangnet van de sociaal-staat valt: ze zijn afgewezen, maar ze kunnen niet terug, o.a. omdat een rechtbank uitzetting verboden heeft, of omdat de ambassade niet mee werkt. 70 van hen hebben nu een pand hier in Amstelveen gekraakt – wat hun leven niet makkelijker maakt: in Amstelveen zijn geen zusters van Moeder Teresa waar je gratis een maaltijd kunt krijgen. 

Vanaf 5 juni ontstond er in het centrum van Amstelveen een humanitaire noodsituatie: 70 mensen zonder brood, geen boek, geen matras. 70 mensen die aan de weg liggen en op een Samaritaan wachten. Met de hulp van vrijwilligers van Caritas, de Protestantse Diaconie, en mensen uit de buurt, is een netwerk ontstaan dat essentiële hulp heeft georganiseerd. Na 2 weken kwam zelfs de eerste luxe naar voren: middels een oude tv vanuit de huisraad-opslag van Caritas konden de mensen het WK voetbal volgen...

De mensen hopen hier te kunnen blijven totdat de 24-h opvang in Amsterdam klaar is. Tot dan hebben ze onze steun nodig. Daarvoor is geld nodig; veel geld: 70 mannen willen eten, en hebben niets dan wat zij van anderen mogen ontvangen.

Caritas probeert te doen wat Jezus deed: hulp geven waar geen andere hulp is. Caritas is een “kerntaak” van de kerk. Caritas oordeelt niet, niet over het kraken van een ongebruikt gebouw bestemd voor sloop, nog over de vraag waarom deze mensen hier zijn ondanks dat zij afgewezen zijn. Caritas probeert alleen naar de nood van de mensen te kijken en wil deze nood te verzachten.

Caritas mag deze mensen niet in de steek laten –

Caritas vraagt uw steun – financieel – om deze mensen voldoende eten te kunnen brengen; en mogelijk ook uw medewerking, omdat mensenhanden nodig zijn om eten te kopen en te brengen. Als u wilt helpen, neem dan contact op met Caritas: vluchtelingen@rkamstelland.nl .