• Pim Smit, Pia Boeings en Bert van Dijck

    Harald Ebes

Familiequiz

18-06-2018, 14:07 | Lezersnieuws | pim

Zondagmiddag, 17 juni werd in de bibliotheek van Amstelveen, gelegen boven boekhandel Venstra, een openbare quiz georganiseerd over de geschiedenis van Amstelveen. De samenstellers van het boek 'De Monumenten van Amstelveen’ stelden de vragen en beoordeelden de gegeven antwoorden. Na 37 vragen zoals: waarvoor dienen banpalen, hoeveel Rietveld villa’s telt Amstelveen en hoeveel buitenplaatsen kent Amstelveen kwam een uur later een winnares uit de bus. Ria Boeings, op de foto afgebeeld met oranje pet, had de meeste vragen goed beantwoord en kreeg het monumentale boek overhandigd.