Huis kopen in Amstelveen onmogelijk

13-11-2017, 14:50 | Lezersnieuws | John Vermeulen

Afgelopen week kwam naar buiten dat de WOZ waarde in Amstelveen explosief is gestegen met 13,4%. Kijkend naar mijn eigen situatie betekent dat, dat na 2015 (11,6%) en 2016 (9,8%) wederom een forse stijging. Voor mensen die hun huis willen verkopen is dat een leuke ontwikkeling, als je tenminste niet in de buurt blijft wonen, maar de gewone inwoner ziet zijn belastingdruk steeds verder oplopen. Kwestie van vraag en aanbod? De vraag is welke rol speelt het gemeentebeleid in deze. De gemeente Amstelveen wil graag aantrekkelijk zijn voor buitenlandse bedrijven. Dat is redelijk goed gelukt. Volgens het CBS heeft Amstelveen na Wassenaar relatief de meeste expats. Amstelveen is dan ook een hotspot voor Japanners en Indiërs. Deze ontwikkeling heeft er toe bijgedragen dat er een enorme markt is ontstaan van huurwoningen voor expats. De toch al krappe woningmarkt wordt hierdoor extra belast, doordat investeerders en huisjesmelkers beschikbare woningen opkopen voor verhuur. Vervelend neveneffect is dat de buurt hierdoor verloedert. De expats hebben over het algemeen geen contact met buren en doen ook niet aan (tuin)onderhoud. In mijn blok van de straat (16 huizen) is inmiddels de helft verhuurd aan expats. Wat gaat de gemeente doen? Mijn kinderen zullen zich moeten oriënteren op een andere woonplaats. Startprijzen van nieuwbouw rijtjeswoningen liggen momenteel tussen 4 en 4,5 ton. Betaalbare woningen worden niet meer gebouwd. Liever gaat men luxe woningen bouwen, zoals op de locatie van tuincentrum Konijnenburg.