• Reggie Baay

    Kees Willems

Indrukwekkende 7e Indiëlezing

12-03-2018, 20:41 | Lezersnieuws | Conchita

Op zaterdagmiddag 10 maart 2018 vond in het OBA Theater van het Woord in Amsterdam de zevende Indiëlezing plaats met als thema Oorlog en Herinnering. Met als hoofdspreker Reggie Baay, onafhankelijk onderzoeker en schrijver, gespecialiseerd in de koloniale en postkoloniale geschiedenis en literatuur van het vroegere Nederlands-Indië /het huidige Indonesië. Leergierig stromen de bezoekers binnen. Van heinde en ver gekomen, jongere, oudere en heel oude zoekers naar de verbinding van ieders persoonlijke herinnering met het collectief gebeuren. Koloniale geschiedenis, moreel appèl, als rode draad door de generaties heen. Hoe kun je herinneringen aan een afschuwelijk verleden vergeten? Kun je je ongestraft ontdoen van een verleden en net doen alsof dat er nooit was? Op dit ogenblik werkt hij aan een op historische feiten gebaseerde roman over verschillende familie-generaties, die getekend zijn door de gruwelijkheden van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de daarop volgende dekolonisatie-oorlog. Zijn vader ervoer dit als KNIL militair door drieëneenhalf jaar krijgsgevangenschap aan de beruchte Birma-Siamspoorweg en na de bevrijding tussen maart 1946 en eind december 1949 op alle grote eilanden van de archipel, behalve Borneo, in diezelfde hoedanigheid als getuige van velerlei oorlogswreedheid. Zijn moeder kwam met haar moeder en zusjes in vrouwenkamp Kampili in Makassar terecht en na de bevrijding onderging zij de wreedheden van de bersiap. Als zij in 1950 als vluchteling in Nederland aankomen zoeken zij hun heil in een visuele en verbale stilte. Na het overlijden van zijn ouders vindt Reggie een doos met voor hem onbekende fotonegatieven. Vrouwen in sarong, mannen met topi’s, veel militairen. En zijn ouders! De oorverdovende echo uit het verleden openbaart zich aan hem. En dan volgt het indrukwekkende verhaal vol feiten, gevoelens, gedachten. Het geheugen wordt getriggerd aan deze feiten en het begrijpen ervan. Reggie roept ons op als generaties van nu, die het geluk hebben geen oorlog te hebben meegemaakt, de oorlog, hun oorlog, juist nooit te vergeten, ons die te blijven herinneren, opdat we ons altijd zullen beseffen dat dat nooit meer mag gebeuren! Het duo Young Released zingt het Rangkaian Melati en natuurlijk met het elke lezing terugkerende We’ll meet again. Verzoening, nooit meer oorlog, één menselijk ras, dát delen met onze kinderen en kleinkinderen!