Kerken collecteren voor de 'We are here' groep

13-06-2018, 15:52 | Lezersnieuws | familie

Komende zondag 17 juni zal in de vijf kerken van parochie RK Amstelland gecollecteerd worden voor de groep 'We are here'. De mensen van deze groep moeten van 4 euro per week leven, wat praktisch onmogelijk is. Daarom willen wij als kerken hen ondersteunen.

Vanuit de Caritasgroep van de kerken van parochie RK Amstelland hebben we al enige maanden contact met de groep ‘We are here’. Intussen gebeurt wordt er een paar keer per week boodschappen gedaan met en voor deze groep in Amstelveen, dat een paar keer per week voor de groep in Amstelveen, financieel gedragen door onze kerken. 

In de ontmoetingen met de mensen van ‘We are here’ zijn wij geraakt door de omstandigheden waarin zij leven: het telkens opnieuw moeten verhuizen, zonder bezittingen en met de onzekerheid of ze de volgende dag te eten zullen hebben. Verschillende mensen van deze groep kunnen niet terug naar hun land van herkomst. Bij anderen ligt dat iets ingewikkelder. Maar samen houden ze het vol.

Op de verschillende plekken in Amsterdam waar ze tot nu toe gewoond hebben, is de groep ‘We are here’ vaak gesteund door mensen uit de buurt. Is dat in Amstelveen niet mogelijk? De loco-burgemeester van Amstelveen geeft in ieder geval een negatief signaal af. Dat is jammer.

Veel mensen zijn met hun lot begaan. Tot die laatste groep behoren ook veel mensen vanuit de kerken, maar ook buurtbewoners in Amstelveen. De groep ‘We are here’ is blij met elke steun die ze kunnen krijgen. Vaak is dat alleen al de aandacht van een medemens waardoor ze weten: er zijn mensen die naar ons omzien. Daardoor houden ze het vol. Dat is wat één van hen tenminste tegen ons zei.

Wij willen vanuit de kerken niet goedkeuren dat deze groep panden kraakt. Wat we willen is aandacht vragen voor deze hele kwetsbare groep mensen. Net als de Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert, met wie wij als RK Amstelland veel samenwerken en met wie wij ons zeer verbonden voelen, vragen wij aan het gemeentebestuur van Amstelveen mee de werken aan een meer structurele oplossing voor deze mensen zodat zij wettige middelen van bestaan kunnen krijgen.

We hopen dat er veel mensen zullen zijn die de ogen niet sluiten voor de erbarmelijke omstandigheden waarin deze mensen verkeren en de uitzichtloosheid en onzekerheid wat betreft hun toekomst. 

Pastores van de parochie RK Amstelland.

parochie RK Amstelland: secretariaat@rkamstelland.nl