Terrorkites bron van zorg om gierzwaluwen in Sint Josephlaan

13-04-2019, 12:27 | Lezersnieuws | Corinne

Terrorkites bron van zorg om gierzwaluwen in Sint Josephlaan

Foto: terrorkite zwevend boven dak Molenweg

De Sint Josephlaan is jaarlijks de thuisbasis voor de grootste kolonie gierzwaluwen in de regio. De bedreigde vogelsoort nestelt er al decennia. In 2003 werden er bij de renovatie van de woningen door de Woongroep Holland 52 neststenen ingemetseld. Dit om de honkvaste gierzwaluwen ook in de toekomst een plek te blijven bieden. Jaarlijks wordt de straat in de zomer bezocht door vele vogelliefhebbers uit binnen- en buitenland. De gierzwaluw is niet de enige beschermde vogelsoort die in de straat een broedplek heeft gevonden. Sinds 2015 nestelt een kolonie kleine mantelmeeuwen op het dak van ‘Residence Josephine’, het appartementencomplex aan de hoek van de Sint Josephlaan en de Molenweg. Niet iedereen is blij met het vogelverkeer in de straat en de bewoners van het appartementencomplex blijken de luidruchtige kleine mantelmeeuw als een bron van overlast te ervaren. Door de VvE van het pand, dat mede eigendom is van woningbouwvereniging Eigen Haard, zijn daarom recent 2 Terrorkites op het dak geplaatst, 7 meter hoge palen met grote vliegers in de gedaante van een roofvogel. De vliegers verjagen de kleine mantelmeeuwen die aanstalten maken hun nesten op het dak te betrekken. Ook broedende kraaiachtigen en andere vogels hebben uit angst voor deze nep-roofvogels hun nesten in de omgeving verlaten. Inwoners van de Sint Josephlaan, leden van de bewonerscommissie, het wijkplatform en de Vogelwerkgroep IVNAmstelveen maken zich zorgen over de gevolgen van de Terrorkites voor de gierzwaluwen-in-aantocht, de kleine mantelmeeuwen en andere zich nestelende vogels. Woningbouwcorporatie Eigen Haard, eigenaar van het pand waarin Résidence Josephine is gehuisvest én eigenaar van de woningen met de gierzwaluw-nestkasten, wil geen standpunt innemen over de kwestie. De VvE van het pand heeft de kites op het moment van schrijven van dit artikel tijdelijk neergehaald.

Foto: kunstwerk gierzwaluw op gevel Sint Josephlaan

Volgens Vogelbescherming Nederland mogen broedende vogels niet verstoord worden. Gebeurt dit toch, dan is dat strafbaar. Uit landelijke studies blijkt dat de kleine mantelmeeuw zich op termijn niet door dit soort meeuwen-werende vliegers laat verbannen. Wel lijkt de meeuw bereid van nestlocatie te veranderen door een mix aan maatregelen waarvan de meest natuurvriendelijke de aanleg van groene daken is. De meeuw houdt namelijk van een rotsachtige omgeving. Het wijkplatform stelt voor om met bewoners en leden van de vogelwerkgroep een plan te maken dat recht doet aan (nest)wensen van vogels en mensen in geval van serieuze overlast in de wijk. Betrokken omwonenden en organisaties zien graag dat Terrorkites niet worden toegepast voordat de mogelijke gevolgen door een zogenaamde ‘ecologische scan’ in kaart zijn gebracht. En dat maatregelen voor het weren van beschermde vogels vergunningplichtig worden. Terrorkites worden niet alleen in de Sint Josephlaan, maar ook elders in Amstelveen steeds vaker toegepast door pandeigenaren die zich storen aan meeuwen. Dat terwijl vogels en vleermuizen door woningisolatie en bomenkap voor grote bouwprojecten steeds verder uitwijken om voldoende voeding- en nestgelegenheid te vinden. Betrokken partijen roepen de VvE en pandeigenaar Eigen Haard op de Terrorkites definitief te verwijderen en met hen en deskundige ecologen van gemeente en provincie in gesprek te gaan over de omgang met beschermde vogels in de woonomgeving. Namens bewoners en omwonenden Sint Josephlaan, Corinne Sieger