• Gemeente Amstelveen

´Komst internationale school Amity belangrijk voor economie´

AMSTELVEEN De komst van de internationale school Amity in het voormalige Van Leergebouw aan de Amsterdamseweg is belangrijk voor economie van Amstelveen en regio Amsterdam. Dat stelt wethouder Maaike Veeningen (Economische Zaken en Onderwijs). Ze reageert daarmee op een artikel over zorgen van omwonenden.

,,Al lange tijd is er te weinig internationaal onderwijs beschikbaar in de regio. De aanwezige internationale scholen kennen flinke wachtlijsten, en buitenlandse bedrijven gaven aan af te zien van vestiging in de regio vanwege het gebrek aan onderwijsplaatsen. Uitbreiding van internationaal onderwijs is daarom erg belangrijk voor de versterking van de economische positie. De gemeenten in de regio Amsterdam proberen uitbreiding te realiseren. Amstelveen neemt hier actief aan deel vanwege het grote aantal internationale bedrijven en het grote aandeel buitenlandse werknemers dat hier gehuisvest is. De komst van Amity in het Van Leergebouw is één van de successen.´´

Veeningen wijst erop dat er een ingewikkeld traject vooraf gaat aan de vestiging van een dergelijke school. ,,De onderhandelingen vinden voor een groot deel plaats tussen private partijen waar de gemeente niet bij betrokken is. In het geval van Amity was sprake van langdurige onderhandelingen, waardoor de definitieve komst van de school op de huidige locatie pas laat bekend werd en omwonenden pas in een vrij laat stadium van de plannen hoorden. Per brief hebben wij omwonenden over de stand van zaken geïnformeerd.´´

Nu er concreet zicht is op de vestiging van Amity in het Van Leergebouw zijn bij omwonenden zorgen ontstaan over onder meer verkeersdrukte en parkeren. ,,De gemeente kan zich de vragen en zorgen voorstellen en gaat graag met hen het gesprek aan. Amity heeft bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd. Bij de vergunningverlening is gekeken naar aspecten als verkeersdrukte, parkeren en de monumentale status van het pand en het heempark. Natuurlijk is het zo dat het wat drukker wordt rond het Van Leergebouw. Maar ook als het weer aan bedrijven verhuurd zou worden, zou dat rond spitstijd een toename van verkeer betekenen. Op het terrein is ruim voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Ook is er ruimte voor halen en brengen van kinderen. Bovendien start de school met een klein aantal leerlingen.´

Amity houdt over enkele weken 'open huis' voor omwonenden en andere belangstellenden.