• Ruud Kootker (BBA) toonde zich nadrukkelijk tegen het nu al bepalen van de besteding van het Eneco-geld.

    René de Leeuw

Aandeel Eneco in de verkoop

AMSTELVEEN De gemeenteraad heeft woensdag 27 september ingestemd met een principebesluit om het gemeentelijk aandeel in energiebedrijf Eneco te verkopen. De opbrengst van de verkoop gaat voor de helft naar het energieneutraal maken van Amstelveen.

Nu nog maar een kleine groep gemeenten niet wil verkopen - met samen een belang van nog geen 10 procent - stelde het college voor de aandelen nu meteen maar van de hand te doen. Een voordeel is dan dat Amstelveen met andere verkopende partijen kan samenwerken en kosten verdelen. Omdat een principebesluit niet definitief is, kan de raad op het feitelijke moment van verkoop nog terugkrabbelen, bijvoorbeeld als Eneco verkocht dreigt te worden aan een notoire vervuiler.

TEGEN Alleen GroenLinks en SP meenden dat verkopen altijd nog kan. "Amstelveen heeft het geld nu niet nodig," aldus GroenLinks fractieleider Martin Kortekaas. "Natuurlijk kleven er risico's aan niet verkopen, maar er is ook een kans dat we mettertijd meer geld ontvangen." Liefst stopt GroenLinks al het geld dat Eneco oplevert in de energietransitie. "Het dividend kan tot de verkoop benut worden om mensen met lage inkomens bij de energietransitie te helpen. Daar kan Amstelveen zich mee op de kaart zetten." De SP vond verkopen op dit moment 'opportunistisch' en wilde vasthouden aan het ideaal van groene energievoorziening. Bert de Pijper (ChristenUnie) wilde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) inschakelen om Eneco aan te sporen vooral door te gaan met duurzame energie. Omdat hij voor dit standpunt geen steun kreeg, trok De Pijper een motie hierover in. De VVD wil niet speculeren met overheidsgeld en dat is wat er volgens raadslid Tom Coumans zou gebeuren als de gemeente zijn aandeel behoudt met alle risico's die daaraan verbonden zijn. D66 en PvdA steunden de verkoop ook.

BESTEDING Andere fracties steunden de verkoop wel, maar plaatsten vraagtekens bij het nu al bestemmen van de verwachte opbrengst van circa 30 miljoen euro. Het college wilde 15 miljoen besteden aan energietransitie en 15 miljoen in de reserves stoppen. "Als we nu al etiketten plakken, dan krijg je die er later niet zo gemakkelijk meer vanaf," aldus Ruud Kootker van BBA, die liever wacht tot het geld er echt is, niet eerder dan 2020. "Pas dan kun je afwegingen maken in relatie tot andere zaken waarvoor geld nodig is." Ook CDA en CU wilden liever wachten. De Pijper (CU): "Je moet de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is." AVA stelde voor 10 miljoen in de reserves te stoppen en 5 miljoen te besteden aan woningen in de sociale huur- en koopsfeer. Een amendement haalde echter geen meerderheid.

Wethouder Floortje Gordon (D66) snapte de discussie over de besteding van de opbrengst niet. "Zodra het college het geld wil uitgeven, dan komen wij eerst met de plannen naar de raad. Verder kost energietransitie niet alleen geld, het levert ook geld op."

René de Leeuw