• Gemeente Amstelveen

AED raadhuis hangt buiten en is vanaf heden altijd beschikbaar

AMSTELVEEN De AED (Automatische Externe Defibrillator) van het raadhuis hangt met ingang van heden vandaag buiten. Door het apparaat in een speciale buitenkast te hangen is deze altijd beschikbaar voor de buurt. Wethouder Herbert Raat (Zorg): “Een beschikbare AED kan van levensbelang zijn. Door het apparaat van het raadhuis buiten te hangen kan hier ook buiten openingstijden gebruik van worden gemaakt. We hopen dat mede dankzij de subsidieregeling anderen zullen volgen en het aantal Amstelveense AED’s in de openbare ruimte stijgt.”

Een AED is een draagbaar apparaat dat door middel van een elektrische schok het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. De Hartstichting stimuleert dat AED’s buiten hangen zodat ze altijd bereikbaar zijn.

Het Amstelveense college besloot op voorstel van de gemeenteraad eerder tot een proef subsidieregeling voor AED’s en buitenkasten. Ook organiseerde de gemeente, samen met de Ambulancedienst, het lokale Rode Kruis en de EHBO-vereniging een voorlichtingsbijeenkomst en krijgen alle raadsleden en wethouders de mogelijkheid een cursus te volgen. Burgerhulpverleners in Amstelveen kunnen zich inschrijven bij HartslagNu.

Voor meer informatie: http://www.amstelveen.nl/aed.