Ahmadiyya Moslim Gemeenschap ruimt vuurwerkafval op

AMSTELVEEN Een groep moslims is op Nieuwjaarsdag in alle vroegte in Westwijk de straat opgegaan om vuurwerk op te ruimen. Het ging om leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Amstelveen.

Ook in andere steden verzamelden moslims zich al om 7.00 uur 's ochtends. Ze gingen na het eerste gebed van het jaar de straat op. Dit jaar deden landelijk ruim 200 leden

mee aan opruimacties.

Ruim twintig jaar geleden nam de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap (oudste moslimgemeenschap van Nederland) het initiatief om tijdens Nieuwjaarsdag de straat op te gaan om vuurwerkafval op te ruimen. Om 9.00 uur werd gestart met het opruimen van vuurwerkafval op het Westwijkplein met 5 leden van lokale gemeenschap.

De schoonmaakactie is één van de vele acties die de gemeenschap door het jaar heen houdt als een gebaar van nabuurschap en dienstbaarheid. Daarmee geven de leden invulling aan de leerstellingen van de islam die volgens de gemeenschap moslims onderwijzen om dienstbaar te zijn in de samenleving.