• Paul Copier is een van de Amstelveners die in het boek aan het woord komt.

    Pr

Alle monumenten Amstelveen verzameld in boek

AMSTELVEEN Het boek 'De monumenten van Amstelveen' is maandag gepresenteerd in de Annakerk. Wethouder Herbert Raat nam het eerste exemplaar in ontvangst. Het is een boek over de rijke geschiedenis van Amstelveen en haar cultureel erfgoed. Bij de presentatie waren ook veel Amstelveners aanwezig die voor het boek geïnterviewd zijn.

Alle gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten komen in het boek aan bod. Bewoners, eigenaars en gebruikers vertellen in 320 pagina's hun verhaal over het lokale erfgoed. Buitenplaatsen, heemparken, stations, banpalen, villa's, woonhuizen, boerderijen, molens, kerken en hun gebruikers zijn in meer dan 500 foto's afgebeeld. Ruim 100 historische afbeeldingen maken de geschiedenis inzichtelijk.

Een van de beschreven panden is de voormalige sluiswachterswoning aan Amsteldijk-Zuid 68 die omstreeks 1764 werd gebouwd. De Copiers wonen hier al meer dan 200 jaar. In 1766 zijn de sluis en brug over de toenmalige waterverbinding tussen Amstel en polder aangelegd. Vanaf 1768 werd gestart met het droogmalen van de Bovenkerkerpolder. Dat werk werd in vijf jaar geklaard.

Paul Copier: 'Mijn familie - sluiswachters, boeren - pachtten het huis van het Hoogheemraadschap van de Bovenkerkerpolder. Voor aan- en afvoer van goederen was de verbinding tussen Amstel en polder van groot belang. Tot het dempen van de sluis in 1936 hebben de Copiers de sluis bediend. 'Mijn vader en zijn broer hebben het huis in 1974 van het Hoogheemraadschap gekocht.'

Vijf jaar later is het gebouw grondig verbouwd. Op bouwfoto's uit die tijd staan alleen de gevels nog overeind. 'Toen is het huis ook onderheid maar helemaal recht staat het nog steeds niet. Zo'n oud huis vergt veel onderhoud. Ik doe veel zelf en werk altijd met de beste materialen. Het is mooi om het culturele erfgoed in een goede conditie te houden en een mooi idee om het ooit te kunnen doorgeven aan een volgende generatie.'

Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel in Amstelveen of via www.uitgeverijhuys.nl. Prijs 39,99 euro.