Amstelveen analyseert grondstofstromen voor circulaire economie

AMSTELVEEN Amstelveen gaat de grondstoffen-stromen in de gemeente analyseren, zodat bekeken kan worden waar het nodig en mogelijk is grondstoffen in de kringloop te houden.

De zogenaamde 'scan circulaire economie' wordt gedaan met duurzaamheidspartners en ondernemers in Amstelveen. Een circulaire economie is een economie waarbij grondstoffen worden hergebruikt. Het belang van circulaire economie werd eerder benadrukt in de vastgestelde Economische Agenda en in de Aanpak Duurzaamheid van de gemeente.

"Met het besef dat grondstoffen eindig zijn, zien steeds meer ondernemers kansen voor circulaire productieprocessen. het gebruik van energie die onuitputtelijk is zoals wind- en zonne-energie en het benutten van reststoffen," aldus wethouder Maaike Veeningen (Economische Zaken).: "Door samen met een aantal duurzaamheidspartners en andere Amstelveense ondernemers een scan uit te voeren, maken we inzichtelijk waar die kansen liggen. De gemeente financiert deze scan zodat ondernemers straks weten wat ze kunnen doen om bij te dragen aan een circulaire economie".

"Het oneindig kunnen hergebruiken van grondstoffen maakt een economie circulair," licht wethouder Peter Bot (Duurzaamheid) toe. "In zo'n economie zijn afvalproducten uit het ene proces grondstoffen voor een ander productieproces. Alle materialen worden dan duurzaam gebruikt. Het schaarser worden van grondstoffen dwingt ons te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Dit kan de gemeente niet alleen. Na de scan maken we samen met Amstelveense deelnemende bedrijven keuzes uit díe sectoren waar goede resultaten te behalen zijn. Vervolgens bepalen we een aantal pilots die ondernemers zelf, of met hulp van de gemeente kunnen gaan doen."

Naar verwachting is de scan in mei 2018 afgerond. Het moet een voorstel voor concrete acties opleveren zodat ondernemers samen kunnen werken aan het behoud van economische waarde in hun bedrijvigheid.

De Amstelveense duurzaamheidpartners zijn onder meer Eigen Haard, Gideon Goudsmit, Rabobank, de Ondernemersvereniging Amstelveen. Ze willen samen met de gemeente bijdragen aan een duurzame samenleving.