• Wethouder Marijn van Ballegooijen en Bert Halm, voorzitter raad van bestuur Eigen Haard,

    Gemeente Amstelveen

Amstelveen en Eigen Haard verder met schuldpreventie huurders

AMSTELVEEN Gemeente Amstelveen en Eigen Haard gaan verder met de aanpak 'Vroeg Eropaf' om huisuitzettingen van huurders vanwege huurschuld te voorkomen. Wethouder Marijn van Ballegooijen (Werk en Inkomen) heeft onlangs met Bert Halm, voorzitter raad van bestuur Eigen Haard, het convenant met afspraken hierover ondertekend. De bedoeling van de samenwerking is om vroeg probleemschulden in beeld te krijgen en om inwoners te ondersteunen.

Net als in veel andere plaatsen in Nederland bestaat er in Amstelveen zorg om (het stijgend) aantal huishoudens dat met problematische schulden te maken heeft. Een van de mogelijkheden om deze trend te keren, ligt erin vroeg te signaleren wanneer huishoudens in de schulden dreigen te raken en dan snel hulp aan te bieden tijdens een huisbezoek, om zo erger te voorkomen.

Wethouder Marijn van Ballegooijen: "De samenwerking tussen de gemeente Amstelveen en woningstichting Eigen Haard bestaat inmiddels een aantal jaar. Binnen deze samenwerking is er ruimte voor overleg en zetten beide partijen zich in voor ontwikkeling waar nodig. Het convenant is opnieuw ondertekend, omdat deze onder andere op het gebied van privacy is gewijzigd en aangevuld."

Jaarlijks stuurt Eigen Haard rond de 180 meldingen in het kader van Vroeg eropaf. Betrokken inwoners worden vervolgens door schuldhulpverleners van Balans bezocht in het kader van vroegsignalering.