• VVD-gemeenteraadsleden met wethouder Ellermeijer en bewoners bij Next Building met starterswoningen.

    VVD Amstelveen

Amstelveen gaat jonge woningzoekenden ondersteunen

AMSTELVEEN De gemeente Amstelveen gaat inwoners tussen 28 en 34 jaar die nog thuis wonen en aan bepaalde criteria voldoen, actief begeleiden naar een sociale huurwoning. “Deze groep dreigt tussen de wal en het schip te raken omdat ze na hun 28ste verjaardag geen ‘jongerenvoorkeurspositie’ meer hebben bij Woningnet”, legt wethouder Wonen Rob Ellermeijer uit. “Uit onderzoek blijkt dat het gaat om een schrijnende groep van zo’n vijftig Amstelveners. Maar vanwege privacyredenen weten we niet wie het zijn. Daarom vragen we personen die aan bepaalde criteria voldoen zich te melden zodat we ze kunnen helpen.”

Het gaat om woningzoekenden van 28 tot en met 34 jaar, die ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene zijn va Amstelveen, dan wel gedurende de voorafgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene zijn geweest van de gemeente (ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente); De woningzoekende moet ook ten minste zes jaar naar een eerste woning via WoningNet zoeken waarbij minimaal de laatste twee jaar ten minste zes keer per jaar is gereageerd op een woning.

De gemeente stelt samen met partners op de woningmarkt, zoals woningcorporatie Eigen Haard, een aantal woningen voor 2019 beschikbaar, speciaal voor deze groep. Indien het aantal aanmeldingen hoger is dan het aantal beschikbare woningen, wordt geselecteerd op inschrijfduur.

Amstelveners die op basis van de gestelde criteria in aanmerking komen, kunnen zich tot 1 mei 2019 melden via maatwerkwonen@amstelveen.nl . Deze kandidaten worden direct bemiddeld naar een beschikbare woning, in volgorde van inschrijfduur.

Aanmeldingen die voldoen, maar nu buiten de boot vallen worden volgend jaar meegenomen. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we deze specifieke groep ‘spoedzoekers’ snel aan een woning kunnen helpen”, zegt Ellermeijer. “Uiteraard verwachten we dat ze ook zelf actief blijven zoeken.”

De maatwerkoplossing voor deze specifieke groep is onderdeel van de Uitvoeringsregels Wonen Amstelveen 2018. Deze regels zijn sinds februari 2019 van kracht.

VVD VERHEUGD De VVD-fractie van Amstelveen laat via een persbericht met de kop 'Onze jongeren gaan voor', weten erg blij te zijn met het besluit van B en W om jonge woningzoekenden die buiten de boot dreigen te vallen actief te helpen met het verkrijgen van een woning. In de overspannen woningmarkt waar ook Amstelveen mee te maken heeft is het vooral voor starters op de woningmarkt bijna onmogelijk om een woning te krijgen.

De VVD vindt dat in Amstelveen meer betaalbare woningen beschikbaar moeten komen voor onze jongeren. 'Dat betekent meer betaalbare woningen bouwen, zowel in de huur als koopsector. Door meer woningen in het middensegment te bouwen wordt de doorstroming opgang gebracht en komen meer sociale huurwoningen vrij voor starters. Daarbij is behoefte aan meer kleinere en betaalbare woningen voor jongeren.'

Mooi voorbeeld is volgens de VVD het project Next Building dat in 2018 werd opgeleverd met 147 starters-appartementen met een oppervlakte vanaf 25 vierkante meter. "Ik woon met veel plezier in Next Building. Goed dat met dit soort projecten jongeren in Amstelveen meer kans op een woning hebben," aldus Deborah Fopma, bewoonster van Next Building.

Met het huidige woningaanbod en systeem van woningtoewijzing komt het voor dat het jonge mensen ondanks dat zeer actief zoeken naar een woning op hun 30ste nog op de zolderkamer thuis wonen. ''Het is dan ook goed dat wethouder Rob Ellermeijer voor deze groep van jonge mensen tussen 28 en 34 jaar een maatwerkregeling heeft ingesteld. Wat de VVD betreft zal daarnaast bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwprojecten de komende jaren ook moeten liggen op met name meer betaalbare koopwoningen voor jongeren en jonge gezinnen. 'Zo worden zij ook in gelegenheid gesteld om een volgende stap te maken en om vermogen op te bouwen.'