• Hoofdkantoor Eneco in Rotterdam

    Google Streetview

Amstelveen houdt symposium over toekomst aandelen Eneco

AMSTELVEEN De gemeente Amstelveen organiseert een symposium over behoud of verkoop van aandelen Eneco. Het doel is om een dialoog te organiseren tussen diverse betrokkenen over voor- en nadelen van (gedeeltelijke) verkoop of behoud van aandelen in publieke handen. Het symposium moet in februari in Rotterdam plaatsvinden. De Amstelveense wethouder Herbert Raat (Financiën) kondigde de organisatie van het symposium recent aan tijdens de aandeelhoudersvergadering van Eneco.

De aandelen van Eneco zijn nu nog in handen van 53 gemeenten, waaronder Amstelveen. De vraag of zij hun aandelen wilen behouden, werd begin dit jaar actueel nadat Eneco werd losgekoppeld van netbeheerder Stedin. Daardoor werd privatisering mogelijk. De gemeenteraad van Amstelveen heeft zich in september unaniem voor behoud van de Eneco-aandelen ter waarde van circa 35 miljoen euro uitgesproken. Amstelveen ondersteunt daarmee de succesvolle duurzame koers die het energiebedrijf voert. Tevens kiest Amstelveen daarmee voor behoud van het jaarlijkse dividend van circa 700.000 euro.

Ook de gemeenteraad van Den Haag, een van de grootaandeelhouders, heeft zich tegen verkoop van de aandelen uitgesproken. Colleges van B en W van Rotterdam en Dordrecht willen echter vooralsnog verkopen.

De gemeente Amstelveen hoopt met het symposium te bereiken dat de gemeenteraden van de betrokken gemeenten, na de gemeenteraadsverkiezingen, een weloverwogen en definitief besluit kunnen nemen over behoud of verkoop van de aandelen. Het symposium gaat in februari 2018 plaatsvinden op een markante plek in Rotterdam.

,,We hebben een publiek belang om de Eneco-aandelen te houden,'' stelt wethouder Herbert Raat (Financiën). ,,Eneco is één van de weinige bedrijven die een echt duurzame visie heeft en in de praktijk brengt. Via het aandeelhouderschap kunnen gemeenten invloed uitoefen op deze visie en invulling geven aan lokale duurzaamheidsdoelen. Bij verkoop kunnen de aandelen in handen komen van een (buitenlandse) partij die het bedrijf gaat gebruiken om hun grijze energie meer te laten renderen.''

,,We kiezen heel bewust als Amstelveen, college en gemeenteraad, voor de duurzame lange termijn in plaats van een eenmalige zak met geld,'' vult wethouder Peter Bot (Duurzaamheid) aan. ,,Graag gaan we daarover met voor- en tegenstanders in debat." ,,Uiteraard krijgt ook wethouder Visser van Rotterdam een uitnodiging voor het symposium," aldus Raat. Visser is groot vooorstander van verkoop.

Het wordt een bijeenkomst met een aantal (korte) presentaties over de overwegingen, die bij de behoud of verkoop van de aandelen een rol spelen. Amstelveen vraagt andere partijen, voor- en tegenstanders, om deel te nemen aan het symposium. De Centrale Ondernemingsraad van Eneco, CNV en FNV hebben al toegezegd mee te doen.

Eneco voert volgens het gemeentebestuur van Amstelveen sinds 2007 een succesvolle duurzame strategie voor het opwekken, opslaan en leveren van warmte, (groen)gas, elektriciteit en energie gerelateerde diensten en producten. 'Zo levert deze marktleider een belangrijke bijdrage aan duurzame ambities uit het Energieakkoord. Eneco is een belangrijke speler bij de energietransitie. Bij verkoop aan een private partij hebben gemeenten geen invloed meer op deze duurzame strategische koers.'