• De Aquariusflat aan Watercirkel.

    René de Leeuw

Amstelveen maakt nieuwe afspraken met Eigen Haard

AMSTELVEEN De gemeente Amstelveen, woningcorporatie Eigen Haard en Bewonersraad Amstelveen ondertekenen morgenochtend alsnog de prestatieafspraken voor 2019. Daarin zijn naast afspraken over de woningvoorraad en verduurzaming, onder meer specifieke verbeterpunten opgenomen over communicatie naar huurders van Eigen Haard. Ook zijn er afspraken in vastgelegd over de renovatie van de Aquariusflat in de wijk Groenelaan.

De ondertekening van de prestatieafspraken, ging vorig jaar niet door. Dat aanleiding van signalen die de gemeente van huurders kreeg dat communicatie rond een aantal projecten gebrekkig was en dat ze zich onvoldoende gehoord voelden. Daarnaast wilde de gemeente dat de start van de renovatie van de Aquariusflat meer prioriteit kreeg.

De gemeente besloot een onafhankelijk onderzoek in te stellen. ¨Samen met Eigen Haard en de Bewonersraad hebben we de opdracht gegeven aan bureau Atrivé. De resultaten van de eerste fase van het onderzoek zijn binnen en hebben een aantal verbeterpunten opgeleverd. Deze punten zijn nu integraal opgenomen in de prestatieafspraken. Daarnaast wordt de problematiek bij de Aquariusflat met hoge prioriteit opgepakt," aldus wethouder Rob Ellermeijer (Wonen).

Bert Halm, bestuursvoorzitter van Eigen Haard, stel dat de corporatie direct zaken heeft opgepakt. ¨En de aanbevelingen uit het onderzoek nemen we van harte over. Ondertussen gaan we ook door met het verduurzamen van de woningen in Amstelveen. En op verzoek van de gemeente proberen we woningzoekenden van 28 tot 34 jaar die nog bij hun ouders wonen met voorrang een passende woning toe te wijzen."

Cor Spinhoven noemt het het nieuwe bestuur van de Bewonersraad Amstelveen een  goede zaak dat de verbeterpunten zijn vastgelegd in de prestatieafspraken, zodat de huurders in Amstelveen nu weten waar ze aan toe zijn.

Het onderzoek spitste zich toe op hoe de problemen zijn ontstaan, hoe het beter kan en in het bijzonder de wijze waarop met huurders wordt gecommuniceerd. Daartoe is onder meer de problematiek bij Aquariusflat aan de Watercirkel 372-666, de Jeanne d'Arcflat in Kostverloren en een aantal flats aan de Van Heuven Goedhartlaan onderzocht. Atrivé sprak met huurders, bewonerscommissies, de Bewonersraad, medewerkers van Eigen Haard en van de gemeente en diverse experts. Atrivé vervolgt haar onderzoek en werkt aan een verdiepingsrapport met aanvullende maatwerkoplossingen.

Eigen Haard, de Bewonersraad en de gemeente gaan gezamenlijk met urgentie aan de slag om de verbeterpunten uit het onderzoek op te pakken. ´De voortgang zal zeer nauwkeurig bewaakt worden. De huurders moeten zich weer gehoord voelen en weten waar ze aan toe zijn,´ aldus de gemeente.