• Evert Bartlema, directeur van !Woon en wethouder Rob Ellermeijer na ondertekening van het contract.

    Gemeente Amstelveen

Amstelveen schakelt !Woon in voor hulp aan huurders

AMSTELVEEN Het college van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen heeft een contract gesloten met !Woon. Deze onafhankelijke organisatie adviseert en helpt huurders met oplossen van problemen en staat huurders bijvoorbeeld bij tijdens een renovatie.

"In Amstelveen zijn veel gevallen bekend van problemen tussen huurders en verhuurders", zegt wethouder Wonen Rob Ellermeijer. "Vooral de communicatie is voor verbetering vatbaar, maar er spelen ook geschillen over bijvoorbeeld onderhoud, stookkosten en servicekosten. Dit alles heeft ertoe geleid dat er onder sommige huurders in Amstelveen onrust heerst; een gebrek aan vertrouwen."

In !Woon heeft de gemeente een partij gevonden die als onafhankelijke ondersteuner huurders kan bijstaan. "Er is een duidelijke behoefte aan een goede ondersteuning van de huurders in Amstelveen. Met dit contract neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid om hierin te faciliteren", zegt Ellermeijer.

!Woon is voornamelijk actief in Amsterdam. Directeur Evert Bartlema: "We zijn blij dat we ook in Amstelveen huurders kunnen helpen met vragen over of problemen met hun woonsituatie. Huurders hebben te maken met vergelijkbare kwesties en onze Amsterdamse expertise komt dan hopelijk goed van pas."

Huurders die problemen hebben of een geschil met hun verhuurder, kunnen vanaf 1 maart twee keer per week terecht in nader te bepalen Amstelveense wijkcentra. !Woon is ook bereikbaar via http://www.wooninfo.nl/contact/amstelveen