• Naomi Heidinga

Amstelveen voert nieuw parkeerbeleid in

AMSTELVEEN De gemeenteraad heeft op 13 december gekozen voor een flexibeler beleid om de invoering van betaald parkeren met vergunningen mogelijk te maken. In dit nieuwe beleid wordt de gemeten parkeerdruk hét criterium voor het vaststellen van parkeerproblemen op buurtniveau. Wanneer die parkeerdruk in een gebied 85 procent of hoger is, dan kan, na goedkeuring van de gemeenteraad en consultatie van bewoners en ondernemers, betaald parkeren met vergunningen worden ingevoerd.

Is de parkeerdruk tussen de 80 en 85 procent dan is er sprake van een bespreekgeval. In zo'n geval wordt onderzocht of het aantal parkeerplaatsen voor de bewoners toereikend is en worden belanghebbende bewoners en ondernemers geconsulteerd. Tevens wordt onderzocht of de parkeerdruk op korte termijn zal toenemen, waardoor extra maatregelen noodzakelijk kunnen zijn. Ook dan zal uiteindelijk de gemeenteraad nog zijn goedkeuring moeten geven.

Met dit nieuwe beleid, waarbij dus niet langer via enquêtes het draagvlak onder de inwoners wordt gemeten, wil de gemeente sneller anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van parkeren in Amstelveen. Denk bijvoorbeeld aan de extra overlast waar Amstelveen Noord mee te maken krijgt, omdat 18 december voor het parkeerterrein bij de Bosbaan (met ruim 700 parkeerplaatsen) betaald parkeren is ingevoerd. Een aanzienlijk deel van de parkeerders zal op zoek gaan naar andere mogelijkheden om gratis te parkeren.

Wethouder Jeroen Brandes (Verkeer): ,,Ik ben blij dat we nu sneller kunnen handelen als veel bewoners parkeeroverlast hebben door forenzen of langparkeerders´´ Hij benadrukt dat de de gemeente de tarieven voor bewonersvergunningen zo laag mogelijk probeert te houden. ,,Voor iets meer dan 3 euro per maand heb je nu een eerste bewonersvergunning. Zodra er financiële ruimte is binnen de parkeerexploitatie, zullen we zeker proberen de tarieven nog verder te verlagen.´´

De gemeenteraad heeft ook besloten het reguleringsgebied in Randwijck zo snel mogelijk uit te breiden met de Amsterdamseweg ten oosten/noorden van de museumspoorlijn, de Keizer Karelweg ten noorden van Laan Walcheren en de Bos en Vaartflat. Daarnaast worden delen van de Amsterdamseweg aangewezen als blauwe zone in verband met de aanwezigheid van winkels en voorzieningen. Hiervoor zijn eerst nog respectievelijk een aanwijzingsbesluit en een verkeersbesluit nodig.