• ANP Foto

Amstelveen wil meer betaalbare woonruimte

AMSTELVEEN De gemeente gaat vanaf 1 januari de realisatie van meer sociale en middeldure woningen bevorderen. Daarmee wil het gemeentebestuur iets doen aan de krappe woningmarkt in Amstelveen voor jongeren, ouderen en aan de stad gebonden maatschappelijke doelgroepen.

"We willen onder meer het doorstromen naar passende woonruimte stimuleren, scheefwonen terugbrengen en het schaarse aanbod van nieuw te bouwen woningen in de komende jaren beter laten aansluiten bij de behoeften," zegt wethouder Rob Ellermeijer (Wonen).

Om te voorkomen dat de huren door jaarlijkse huurverhogingen binnen enkele jaren buiten de categorie ´middelduur´ komen te vallen, is mogelijkheid gecreëerd om via bestemmingsplannen sociale en middeldure huurwoningen te bouwen en deze voor langere tijd in die prijscategorie in stand te houden. Zo moeten sociale huurwoningen minimaal 10 jaar en huurwoningen in het middensegment minimaal 20 jaar in die prijscategorie worden verhuurd.

Binnen bestaande wettelijke kaders maakt de gemeente ook woningtoewijzing aan jongeren en mensen met een bijzondere maatschappelijke- en economische binding mogelijk. Verder gaat voor nieuwe koopwoningen een zelfbewoningsplicht gelden. Dit moet voorkomen dat woningen in grote aantallen door speculanten worden opgekocht waardoor Amstelveense woningzoekenden niet aan bod komen of worden geconfronteerd met prijsstijgingen.

Verder wordt woningdelen en kamerverhuur mogelijk gemaakt. Kamerverhuur wordt mogelijk als de eigenaar of hoofdhuurder er zelf woont en het geen sociale huurwoning is. Maximaal de helft van de woning mag in dat geval worden verhuurd. Een woning delen met meer dan twee volwassenen is ook toegestaan, maar daarvoor is wel een vergunning nodig.

Vanaf volgend jaar wordt ook vakantieverhuur (Airbnb) mogelijk gemaakt. "We gaan daarvoor handhaafbare grenzen stellen", zegt de wethouder. "Er is geen vergunning nodig voor Airbnb, maar wel een meldplicht. Hiermee wordt zowel de individuele vrijheid van de bewoner als het woongenot in de buurt gerespecteerd."