• Amstelveen wil de Campus Uilenstede uitbreiden met studentenwoningen in Kronenburg.

    René de Leeuw

Amstelveen wil variatie brengen in kantorenwijk Kronenburg

AMSTELVEEN Het college houdt na inspraak eerder dit jaar vast aan de plannen die het heeft voor het gebied Kronenburg-Uilenstede. Reacties uit de inspraak geven het college geen reden om de kijk op het gebied fundamenteel te veranderen. Het wil kantoren een andere functie geven en houdt vast aan 2.500 extra studentenwoningen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat keurde zoveel studentenwoningen erbij vorig jaar echter af.

Reacties komen niet alleen van inwoners, maar ook van organisaties als Provincie Noord-Holland, Metropoolregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en stadsdeel Amsterdam-Zuid. Die blijken gunstig gestemd over de voornemens. In de luchtvaart wordt verschillend aangekeken tegen meer studentenwoningen onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan. KLM en de belangenorganisatie van luchtvaartmaatschappijen BARIN zijn tegen, Schiphol is voor. KLM vreest meer geluidgehinderden en een groter groepsrisico en vindt dat 'niet uitlegbaar'. Schiphol daarentegen onderschrijft de urgentie van het omzetten van kantoren naar andere functies en het belang van meer studentenwoningen.

REGELS Het college blijft erbij dat de plannen passen binnen de begin 2018 van kracht geworden regels die gemeenten meer ruimte geven om zelf te bepalen wat zij met gebieden met veel vlieglawaai doen. "De studentenwoningen staan in de gebiedsvisie en als de raad akkoord gaat, komen ze ook in het nieuwe bestemmingsplan voor dit gebied," aldus verantwoordelijk wethouder Floor Gordon. "Wij kunnen dat ook goed motiveren. We zouden niet meer dan 25 woningen mogen bouwen, maar zo'n aantal levert onvoldoende draagvlak op voor voorzieningen waarmee we van Kronenburg een gemengd gebied willen maken. Waarom zouden studentenwoningen niet kunnen en hotels en 'short stay' wel? Bovendien komen nieuwe studentenwoningen niet eens pal onder de aanvliegroute, zoals de bestaande. Als de huidige studentenwoningen wel mogen, waarom nieuwe dan niet? Verder willen we een gevoelige zorgbestemming als Amstelring uit het gebied halen."

Het ministerie komt weer in beeld in de procedure van het bestemmingsplan. "We hebben steun van de provincie, die het bestemmingsplan moet goedkeuren, en ook van Schiphol, de VU, eigenaren en studentenhuisvester DUWO," zegt Gordon. "Als studentenwoningen niet lukken, dan wordt het moeilijk van Kronenburg een gemengd gebied te maken. Het is niet uit te leggen dat het hier leeg staat en studenten bij hun ouders op zolder wonen."

ATOOMBUNKER Studenten hebben in de inspraak met het oog op fijnstof gevraagd om luchtfilters. Maar ook om een atoombunker, gezien de groeiende politieke spanningen in de wereld. Het college neemt deze suggestie voor kennnisgeving aan: er komt geen atoombunker. Waar het college wel wat mee zegt te gaan doen is het plaatsen van laadpalen voor elektrische fietsen.

René de Leeuw