• ANP Foto

Amstelveen wordt ´regenbooggemeente´

AMSTELVEEN Gemeente Amstelveen ondertekent in oktober een intentieverklaring met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om een regenboogstad te worden. Daarmee geeft Amstelveen aan gezamenlijk beleid te willen ontwikkelen voor het bevorderen van de sociale veiligheid, weerbaarheid en acceptatie van lhbti-personen (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgender personen en intersekse personen) in Amstelveen.

Sinds 2006 kent Nederland 43 samenwerkende regenbooggemeenten. Amstelveen wil meedoen. Wethouders Floor Gordon en Marijn van Ballegooijen (Emancipatie en Discriminatie): "De uitnodiging van het ministerie komt op het juiste moment. Wij gaan samen met direct betrokkenen in de stad een diversiteitsaanpak ontwikkelen en willen deze periode meer politieke aandacht voor onder meer de acceptatie van 'lhbti-personen. In Amstelveen is iedereen gelijkwaardig en heb je de vrijheid om jezelf te zijn. Waar die vrijheid beknot wordt, er gediscrimineerd wordt of zelfs mensen niet veilig zijn, treden we actief op. Door samenwerking met andere gemeenten en het ministerie kunnen we gebruik maken van kennis en ervaring van anderen op het gebied van acceptatie van diversiteit in seksualiteit en gender."

De regenbooggemeenten bestaan inmiddels 10 jaar. Het is een samenwerking van gemeenten en OCW die zich actief inzet voor lokaal lhbti-emancipatiebeleid. Speerpunt is sociale acceptatie. In oktober dit jaar wil de minister van OCW de samenwerking uitbreiden en een intentieverklaring met nog een aantal andere gemeenten gaan ondertekenen, waaronder nu ook de gemeente Amstelveen. Na het ondertekenen van de intentieverklaring vertaalt Amstelveen deze intenties in lokaal beleid.