• Een vrijwilligster bezoekt regelmatig een licht dementerende man. Hij woont nog zelfstandig maar heeft wel wat ondersteuning, thuiszorg en sturing nodig.

    Frank Muller / ZorginBeeld

Amstelveen wordt proefgemeente voor dementiezorg

AMSTELVEEN Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft Amstelveen aangewezen als een van de vier proefgemeenten voor betere Dementiezorg. De gemeente heeft haar best gedaan om hiervoor in aanmerking te komen. Amstelveen neemt naast Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch deel aan dit grote vierjarige onderzoek.

Omdat de problematiek rond inwoners met dementie en hun naasten de komende jaren steeds verder toenemen wil het ministerie van VWS de dementiezorg verbeteren. Ook wil het experimenteren met betere dementiezorg met name in en om het huis. Met dit onderzoek wordt bekeken hoe inwoners met dementie en hun naasten passende ondersteuning kunnen krijgen.

Het ministerie verwacht dat in de loop van de tijd dan geld verschuift van de verpleegtehuizen naar de zorg in en om het huis. Met dit onderzoek wordt bekeken hoe inwoners met dementie langer op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen. Hiertoe zullen proeven worden gedaan om te kijken of regels geschrapt kunnen worden en of er makkelijker met geld uit verschillende potten kan worden omgaan. De gemeente, professor Anne-Mei The en de onderzoekers gaan in gesprek met mantelzorgers, casemanagers en andere betrokkenen in de zorg om goede experimenten te bedenken. Door deze aanpak komt er meer ondersteuning. Inwoners met dementie wordt meer begeleiding geboden worden en daardoor kunnen zij langer in de vertrouwde omgeving blijven wonen.

"Ik ben heel blij dat we van start kunnen gaan met dit onderzoek,¨ zegt wethouder Marijn van Ballegooijen (Zorg en Welzijn). ¨De hoop is dat je langer thuis kan wonen als je meer zorg krijgt. We bekijken of we de kwaliteit van de zorg hierdoor kunnen verhogen. Het college maakt zich zorgen over deze Amstelveners en vindt de juiste ondersteuning van deze inwoners en hun mantelzorgers van groot belang."

Het Ministerie van VWS geeft gemeente Amstelveen 1 miljoen euro en Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid draagt 400.000 euro aan het onderzoek bij. Het college van B en W gaat de gemeenteraad voorstellen om zelf ook 400.000 euro voor het onderzoek te reserveren.