• Burgemeester Bas Eenhoorn en wethouder Herbert Raat.

    Gemeente Amstelveen

Amstelveen zet oud-agenten in in strijd tegen inbraken

AMSTELVEEN De gemeente gaat oud-politieagenten inzetten voor het bestrijden van inbraken. Het college vindt dat er te weinig politie-inzet is, terwijl inbraken steeds vaker voorkomen.

"De afgelopen jaren hebben we er alles aan gedaan om de toename van het aantal inbraken te keren," zegt wethouder Herbert Raat. "Van subsidies voor beter hang- en sluitwerk en voorlichting tot aan financiële steun aan WhatsApp-buurtpreventiegroepen. In het voorjaar was er een speciaal inbraakteam van de politie actief, waardoor aantal inbraken met 34 procent daalde. Maar dat was slechts tijdelijk. Vorig jaar waren er in Amstelveen 402 inbraken, een toename van 40 procent vergeleken met het jaar ervoor."

Volgens wethouder Raat is er te weinig politie om het probleem van de inbraken echt aan te pakken. "Op 40.000 huishoudens en 90.000 inwoners is er 's nachts één surveillanceauto beschikbaar voor het bedienen van heel Amstelveen. Donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht zijn dat er twee. Agenten doen hun best, maar hebben te weinig slagkracht door te weinig capaciteit vanuit de landelijke politieorganisatie. We zijn al jaren bezig om Amstelveen veiliger te krijgen, maar het politiekorps zit aan haar grenzen. Als zij niet meer agenten kunnen leveren, dan zorgen we er zelf voor. Het is tijd voor onorthodoxe maatregelen."

TEAM Het college trekt drie jaar lang 300.000 euro uit voor de strijd tegen inbrekers. Er komt een inbrakenteam dat nauw gaat samenwerken met de politie. Raat denkt dat het team uit vier mensen gaat bestaan. "Het is niet onze bedoeling agenten uit de bestaande politie weg te trekken," zegt hij. "Het kunnen gepensioneerde agenten zijn of mensen die iets anders zijn gaan doen." Bekeken wordt nog hoe die agenten gaan surveilleren. Met auto's of motoren of op andere manieren. "Het is belangrijk dat het gaat om ervaren mensen. Ze worden onze ogen en oren. Ex-agenten zien veel beter wat er op straat gebeurt dan de gewone burgers."

SIGNAAL Raat kan niet zeggen moet hoeveel procent het aantal inbraken moet dalen. "Maar 400 inbraken per jaar is veel te veel, dat kan echt niet. We gaan wel voor meer dan een paar procent. Van alleen al het feit dat wij dit doen, moet een signaal uitgaan naar inbrekers. Ze moeten gaan denken: in Amstelveen moeten we niet wezen."

Het team moet op 1 maart 2019 operationeel zijn. Het krijgt als opdracht inbraken te voorkomen en inbrekers betrappen. Het is nog niet duidelijk welke bevoegdheden de ex-agenten precies krijgen. Daarvoor wordt gekeken naar de mogelijkheden die wet en regelgeving bieden.

Raat wil voorkomen dat burgers hun eigen veiligheid gaan organiseren. "Amstelveners hebben recht op een veilige woonomgeving. Als de overheid geen actie onderneemt, dan kunnen er gated community's (ommuurde buurten - redactie) en andere vormen van private beveiliging ontstaan. Dat wil ik niet."