• Pier Rienks toont het bord voor parkeren dichtbij huis voor huisartsen.

    René de Leeuw

Arts kan straks nabij huis parkeren

AMSTELVEEN Huisartsen krijgen de mogelijkheid een bord te plaatsen vlakbij huis, zodat ze bij spoedgevallen snel in hun auto kunnen stappen. Op het bord staan het woord 'arts', een esculaap en een grote letter 'P'.

Het CDA diende woensdag 10 juli in de gemeenteraad een motie in om B en W te vragen dit mogelijk te maken. "We hebben een huisarts gesproken die met het probleem werd geconfronteerd dat alle parkeerplaatsen nabij zijn woning vaak vol staan, waardoor bij spoedgevallen kostbare tijd verloren gaat om zijn auto te bereiken," aldus CDA-fractieleider Pier Rienks. "Niet alleen iedere minuut telt, maar ook iedere meter. Ook is het vinden van een geschikte plek bij thuiskomst vaak lastig. Vaak hebben huisartsen geen eigen parkeerplaats bij hun huis. We hebben contact opgenomen met andere huisartsen en bij hen bleek dit ook te spelen, vooral bij huisartsen in gebieden waar geen betaald parkeren bestaat. Dat is vooral het geval op werkdagen, tussen zes uur 's morgens en zes uur 's avonds."

STATUS "We hebben toen contact opgenomen met ambtenaren van de betreffende afdeling. Daar bleek dat er geen speciale parkeervergunning bestaat voor medici, zoals bijvoorbeeld wel het geval is voor gehandicapten. Een dergelijk bord voor huisartsen heeft niet echt een juridische status, maar uit navraag blijkt het elders in de praktijk goed te werken en doen zich er geen problemen mee voor. Het is een duurzame, flexibele en goedkope oplossing voor het probleem."

De kosten dienen wat het CDA betreft uit de opbrengsten van het betaald parkeren te worden gedekt. De motie verwierf vooraf al steun van acht andere fracties in de raad, en de resterende partij, de SP sloot zich er ook bij aan.

PRAKTISCH Wethouder Floor Gordon, die verantwoordelijk is voor het parkeerbeleid had er evenmin problemen mee. "Ik vind dit een een bijzonder praktisch en mooi voorstel." De raad nam het voorstel vervolgens unaniem aan.