• Een pijnlijk gezicht: de schade na een auto-inbraak.

    ...

Auto-inbraken van 325 naar 247: 'Daling is nog geen trend'

AMSTELVEEN Het aantal auto-inbraken in Amstelveen is in het eerste half jaar gedaald met 78 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, van 325 naar 247.

"Daar rekenen wij ons niet rijk mee," verklaarde burgemeester Bas Eenhoorn donderdag 5 juli in een raadscommissie na vragen van VVD-raadslid Benjamin Smalhout. "Er is geen enkele reden te denken dat dit een trend is. We willen daarom niet rustig blijven toekijken."

Het is de burgemeester niet duidelijk in hoeverre er sprake is van georganiseerde criminaliteit en ook is er geen inzicht hoe vaak de daders worden aangehouden en strafrechtelijk vervolgd.

Wel wijst hij op de eigen verantwoordelijkheid van autobezitters. "Mensen die kostbare spullen als computers en mobiele telefoons in hun auto laten liggen, roepen inbraken over zichzelf af."

De gemeente heeft folders uitgereikt om op het gevaar van auto-inbraken te wijzen en bekijkt of op een aantal 'hot spots' extra lantaarns kunnen komen, zodat autoinbrekers beter zichtbaar zijn of maar liever van inbreken afzien.

Smalhout vroeg om de inzet van mobiele camera's. Volgens Eenhoorn kan dat niet zomaar: "Mobiel cameratoezicht is alleen toegestaan als openbare orde en veiligheid in het geding zijn. Voor zaken op het gebied van strafrecht gelden andere regels. We gaan bekijken of daar toch iets aan is te doen. Voorwaarde voor camera's is dat eerst andere preventieve middelen zijn ingezet. Welnu, ik denk dat Amstelveen daar al het een en ander aan heeft gedaan, dus we kijken wel naar die mogelijkheid."

Eenhoorn is terughoudend wat betreft het vormen van buurtwachten. "We bekijken wel of onze handhavers, in overleg met de politie, meer kunnen surveilleren."