• BBA

BBA verheugd dat Jagershuis rijksmonument blijft

AMSTELVEEN Burgerbelangen Amstelveen (BBA) is zeer verheugd over de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank dat de minister ´t Jagershuis aan de Amstelzijde in 2015 niet uit het rijksmonumentenregister had mogen schrappen. De eigenaar van het pand Aemstel Monuments had de minister daarom gevraagd. Met name de argumenten van de Vereniging Historisch Amstelveen waren voor de rechtbank reden om de beslissing van de minister van OCW ongedaan te maken. Het primaire besluit wordt hiermee herroepen en het verzoek van eigenaar Aemstel Monuments afgewezen, zodat het 't Jagershuis als rijksmonument opgenomen blijft in het rijksmonumentenregister.

De zaak was door drie belangenorganisaties aanhangig gemaakt: Stichting Buurtcomité Amstelzijde en Amsteldijk Zuid, de Vereniging Historisch Amstelveen en de Stichting Beschermers Amstelland/ De uitspraak die de rechter donderdag deed is volgens BBA een succes voor iedereen die voor het behoud van het cultureel erfgoed in Amstelveen is.

Samen met D66 had BBA er bij de gemeente Amstelveen op aangedrongen alles in het werk te stellen 't Jagershuis te behouden. ¨Al het werk is niet voor niets geweest," aldus Jacqueline Solleveld, die namens BBA actie voerde voor het behoud van 't Jagershuis,

Breevast/Aemstel Monuments heeft de mogelijkheid om binnen 6 weken in beroep te gaan bij de Raad van state. Of ze dit ook gaan doen is nog niet bekend. Of de Raad van State er anders over zal denken dan de rechtbank is de vraag. Duidelijk is dat eigenaar Breevast/Aemstel Monuments een instandhoudingsplicht heeft. Solleveld: 'Ik ga er van uit dat de eigenaar hier op wordt gewezen en er zo nodig handhavend zal worden opgetreden,¨ aldus Solleveld.

BBA laat weten de verdere ontwikkelingen rondom 't Jagershuis nauwgezet te volgen om ook dit cultureel erfgoed voor Amstelveen te behouden.