• ANP Foto

BBA wil einde aan fietsenchaos Stadshart

AMSTELVEEN Burgerbelangen Amstelveen (BBA) vindt dat er zo spoedig mogelijk een herinrichting moet komen voor het parkeren van fietsen en bromfietsen in het Stadshart.

Vooral op de vrijdagen en in het weekeinde ontstaan er volgens bbA onveilige en onoverzichtelijke situaties doordat er overal en vaak ongeordend fietsen en bromfietsen in het winkelgebied van het Stadshart worden geparkeerd. Dit zorgt volgens de partij op aantoonbare plekken voor hinder en overlast.

Burgerbelangen vindt dat het college van B en W vooruitlopend op de uit te werken Visie Stadshart samen met de manager Stadshart en eigenaar Unibail Rodamco nu al met een oplossing moet komen.

BbA dient vanavond in de raadsvergadering een motie in met enkele suggesties. De partij meent dat het toevoegen van een (zo mogelijk bewaakte) fietsenstalling voor de mensen die in het Stadshart werken al de (fiets)parkeerdruk in het Stadshart kan verminderen. BBA vindt hiervoor de locatie op de Galerij ter hoogte van de ingang 80-109 zeer geschikt.

Daarnaast kan de veiligheid en overzichtelijkheid worden bevorderd door bijvoorbeeld ruimte te creëren door de zogenoemde fietsnietjes in een hoek van 45 graden te plaatsen en de parkeerplekken voor bromfietsen specifiek te arceren of in te kleuren. BBA wil graag dat samen met de manager Stadshart in beeld wordt gebracht waar de knelpunten zitten en waar alternatieve mogelijkheden zijn.

De lokale partij stelt dat niet kan worden gewacht op de uitwerking van de plannen met het Stadshart en vraagt het college nu al te komen met een plan van aanpak en een financieringsvoorstel.

Burgerbelangen wijst er ook op dat aangezien het gebruik van de fiets sterk wordt gestimuleerd het fietsverkeer naar het Stadshart alleen maar zal toenemen. ´Daarom is het van belang dat het parkeren goed wordt gefaciliteerd,´ aldus BBA.