• BBA
  • De VVD-fractie met in midden Hanne Buis.

    VVD Amstelveen

BBA wil meldpunt voor historische gebouwen

AMSTELVEEN Burgerbelangen Amstelveen (BBA) wil dat er een meldpunt komt voor het registreren van gebouwen en plaatsen, die in cultuurhistorisch of monumentaal opzicht van belang zijn voor Amstelveen. Deze registratie moet dan ondergebracht worden bij de Vereniging Historisch Amstelveen. Hiervoor gaat BBA vanavond (woensdag) tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie indienen.

De partij komt met dit voorstel naar aanleiding van de redding, op het allerlaatste moment, van het historische houten gebouwtje aan Randwijcklaan 13. De pand stond op de nominatie om gesloopt te worden. De motie wordt ingediend door Ewa Petiet van BBA. Ze stelt dat het gebouwtje noch bij de erfgoedvereniging Heemschut, noch bij de vereniging Historisch Amstelveen als monument of bijzonder gebouw bekend was. Er waren plannen om het gebouwtje te slopen om nieuwbouw van een villa op deze plek mogelijk te maken.

"Pas toen er protesten kwamen van bewoners en belanghebbende organisaties kon het pand op het nippertje van de sloop worden gered,¨ aldus Ewa Petiet. ¨Mede door hals over kop ingrijpen van de gemeente. Maar zo'n laat ingrijpen van de gemeente brengt altijd extra kosten met zich mee, zoals het vergoeden van bouwplankosten. Tijdige registratie van waardevolle gebouwen kan veel geld besparen en we komen niet voor verrassingen te staan". Ewa Petiet stelt voor de registratie onder te brengen bij een organisatie zoals de Vereniging Historisch Amstelveen of de Stichting tot Behoud monumentaal Amstelveen.