• Naomi Heidinga

Benefietconcert voor Urbanuskerk in Schouwburg Amstelveen

AMSTELVEEN De Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus houdt op zaterdag 24 november samen met Schouwburg Amstelveen een benefietavond voor herstel van de afgebrande Urbanuskerk. De schouwburg en de vriendenstichting werken hiervoor belangeloos samen met de gemeente Amstelveen, artiesten en vrijwilligers zodat alle inkomsten uit kaartverkoop in zijn geheel ten goede komen aan de wederopbouw van de Urbanuskerk.

Het kerkgebouw is verzekerd en kan herbouwd worden, maar daarmee is het 140 jaar oude monument nog lang niet klaar voor hergebruik. De inventaris, die was aangeschaft voor concerten en andere culturele manifestaties moet vervangen worden, en de verzekering dekt lang niet alle schade op basis van vervangingswaarde. Ook het aanpassen van het gebouw aan de eisen voor multifunctioneel gebruik vraagt veel extra investeringen. Bovendien is al eerder gebleken dat het in komende decennia noodzakelijk zou zijn het gebouw toekomstbestendig te maken, onder meer door het omlaag brengen van de onderhouds- en exploitatiekosten en door het energiezuinig en klimaatneutraal te maken. Onder het motto: 'Naar een groene toekomst voor de Urbanus' treden diverse groepen, koren en orkesten op tijdens de benefietavond in de schouwburg.

Nadere informatie over het programma wordt binnenkort bekendgemaakt. De optredende artiesten en gezelschappen hebben allemaal een speciale band met de Bovenkerkse Urbanuskerk.

De entreeprijs voor het benefietconcert op 24 november bedraagt 25 euro en alle baten komen ten goede aan het herstel en toekomstbestendig maken van de Sint Urbanus. Het programma begint om 20.00 uur.

Kaarten voor de benefietavond zijn verkrijgbaar via www.schouwburgamstelveen.nl.