• Bewoners van Randwijck willen reparatie en modernisering van de geluidsisolatie in hun woningen tegen vliegtuiglawaai.

    René de Leeuw

Bewoners Randwijck willen herstel en vernieuwing isolatie

AMSTELVEEN Bewoners van Randwijck hebben de gemeenteraad gevraagd zich in te spannen voor herstel en verbetering van de geluidsisolatie aan hun woningen.

Woningen in Randwijck zijn in de laatste tien jaar van de vorige eeuw op grote schaal geïsoleerd tegen vliegtuiglawaai. Intussen is die isolatie alweer zo'n 25 jaar oud en volgens de bewoners zijn onderhoud en verbeteringen dringend nodig, zeker omdat gezien de discussie over de toekomst van Schiphol isolatie ook in de toekomst noodzakelijk blijft. Buurtonderneming Villa Randwijck en het Wijkplatform Randwijck hebben namens de bewoners van de wijk een brief aan de raad gestuurd om hier aandacht voor te vragen - juist in de tijd dat er een nieuw college komt.

"Wat ik mijn eigen huis zie, is dat het hang- en sluitwerk niet goed meer afsluiten," zegt Nicole Bodewes van het wijkplatform. "Bij ramen ontstaan er kieren. Ook laat de beschermfolie aan de binnenkant van het dubbele glas los. Intussen is de techniek enorm vooruitgegaan. Er zijn nu betere materialen beschikbaar dan twintig jaar geleden. Daarom willen we een update van de isolatie, liefst door een gezamenlijke aanpak. We zien graag zien dat de luchtvaart daaraan bijdraagt."

GEFINANCIERD De isolatie werd in de jaren negentig gefinancierd door de luchtvaartsector op basis van een eenmalige wettelijke verplichting. Onderhoud en vernieuwing komen voor rekening van de bewoners. Melis Melissen van Villa Randwijck ziet reparatie en verbetering graag in samenhang met het streven huizen energieneutraal te maken. "De luchtvaartsector zou dan naar proportie kunnen meebetalen." De bewoners stellen voor om bij verbetering van de isolatie samen te werken met buurgemeenten als Aalsmeer, Haarlemmermeer en Amsterdam.