• De bevrijdingsvlam brandt tijdens festiviteiten in de Stadstuinen.

    Naomi Heidinga

Bezinning op 4 mei, feest op 5 mei in Amstelveen

AMSTELVEEN Ook in Amstelveen worden op zaterdagavond 4 mei de slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Op 5 mei wordt Bevrijdingsdag gevierd.

De herdenking vindt op 4 mei plaats bij het monument aan de Amsterdamseweg (ingang Broersepark). Voorafgaand is er om 18.45 een oecumenische dienst van de Raad van Kerken in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan Graaf Aelbrechtlaan 140. Deze bijeenkomst begint om 18.45 uur. Op het programma staat een half uur van bezinning met een lezing, een gedicht, gesproken woorden en enkele liederen. Er wordt ook stilgestaan bij het jaarthema van het Nationaal comité 4 en 5 mei 'In vrijheid kiezen'. Voorgangers zijn Sieb Lanser en Gert Jan de Bruin, het orgel wordt bespeeld door Henk Trommel. Na afloop volgt een wandeling naar het monument bij het Broersepark voor het officiële programma van de Dodenherdenking. Het programma begint daar om 19.30 uur. De herdenking wordt omlijst met aangepaste muziek en er vinden diverse voordrachten plaats. Om 20.00 uur worden 2 minuten stilte in acht genomen. Daarna wordt het Wilhelmis gespeeld, gevolgd door kranslegging door genodigden. Daarna kan het publiek rond 20.15 uur aansluiten op het defilé. Een loopgroep van AV De Startbaan vertrekt na de ceremonie naar Wageningen om het bevrijdingsvuur op te halen.

BEVRIJDINGSDAG Op zondag 5 mei vinden in in het kader van de viering van Bevrijdingsdag van 12.00 tot 15.00 uur diverse activiteiten plaats in de Stadstuinen in het Stadshart. Het programma begint om 11.00 uur met muziek. Om 12.00 uur wordt de bevrijdinsgvlam in ontvangst genomen en wordt het bevrijdingsvuur ontstoken. Burgemeester Bas Eenhoorn houdt een welkomstwoord. Verder is er een kindervrijmarkt en kunnen kinderen meedoen aan waterspelletjes. Ook zijn er luchtkussens. De muziek wordt verzorgd door dj Peter Marnier en de Zingende Kapsters treden op.

DE BOLDER Ter viering van Bevrijdingsdag vinden zondag 5 mei diverse activiteiten in en rond wijkcentrum De Bolder plaats die zijn georganiseerd door wijkkoepel Groenelaan. Om 12.00 uur begint een vrijmarkt voor kinderen op straat voor De Bolder (Groenhof 140). Van 13.00 tot 15.00 uur kunnen kinderen meedoen aan spelletjes en zijn er springkussens aanwezig. Ook staan optredens op het programma. Van 13.30 tot 14.30 zingt het Bolderkoor bevrijdingsliedjes. Het jazzcombi Hinkey's Heroes treedt van 15.00 tot 17.00 uur op in De Bolder. Het feest wordt afgesloten door Chemical Road. Die band speelt van 20.00 tot 22.00 uur pop/rockmuziek uit de jaren ´60, ´70 en ´80. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk en onder voorbehoud.