• RENÉ DE LEEUW

Boete van 4 ton voor Connexxion wegens tekortkomingen

AMSTELLAND/MEERLANDEN Vervoerbedrijf Connexxion heeft een boete gekregen van 4 ton van de Vervoerregio Amsterdam wegens wanprestatie na de invoering van de nieuwe dienstregeling in Amstelland- en Meerlandent.

De Vervoerregio is opdrachtgever voor het busvervoer in de regio Amstelland en Meerlanden. Connexxion had een zeer ambitieuze en veelbelovende dienstregeling opgesteld, maar kampt met grote, vooral technische problemen, wat leidt tot rituitval, vertraging en veel ergernis.

TEKORTKOMINGEN De Vervoerregio signaleert een reeks tekortkomingen in de eerste maand van de nieuwe dienstregeling. Toen viel minstens 3,8 procent van de ritten uit en ruim 10 procent van de ritten vertrok meer dan 5 minuten te laat vanaf het beginpunt.

Dat betrof alleen maar het rijden zelf. Ook op talrijke ondersteunende zaken schoot Connexxion tekort. Zo ontbraken er kaartautomaten en informatiepunten. Er was onvoldoende begeleiding voor passagiers aanwezig op knooppunten. Van de honderd nieuwe bussen had er niet één een werkende WiFi-verbinding. In een kwart van de gevallen werkte de reisinformatie in de bus niet of onvoldoende. Op 9292.nl was geen reisinformatie te vinden over het nieuwe AML-Flex, een taxi-achtig systeem voor dunbevolkte gebieden.

MILJOENEN Als opdrachtgever kan de Vervoerregio boetes opleggen die samen in de miljoenen lopen. Bij het vaststellen van de hoogte van de boete wegen in de knel gekomen reizigersbelangen zwaar mee. De Vervoerregio wil snel een verbeterplan van Connexxion. Dat moet er op 15 februari zijn en per 1 maart zijn doorgevoerd. Zo niet, dan dreigt een nieuwe boete.

Connexxion berust in de boete, aldus woordvoerder Lucas Stassen. "We zorgen ervoor dat het plan van aanpak op 15 februari klaar is en dat het plan op 1 maart is ingevoerd. We werken hard aan verbeteringen."

Intussen lijkt Connexxion meer greep te krijgen op de situatie. Informatiesystemen vallen minder uit en reizigers kunnen minder vaak gratis mee omdat de ov-chipkaartscanners het weer vaker doen. Maar toch gaat er nog steeds van alles mis.