Bus 357 gaat weer stoppen bij halte Weldam

AMSTELVEEN Wethouder Jeroen Brandes (Verkeer en Vervoer) is er na diverse gesprekken in geslaagd de Vervoerregio en Connexxion er van te overtuigen dat de nieuwe openbaar vervoer concessie onacceptabel is voor Amstelveen. De Vervoerregio laat in een brief weten op korte termijn vier verbeterpunten in te voeren. Daarnaast onderzoekt ze samen met Connexxion en de gemeente of het mogelijk is verdere verbeteringen te realiseren.

Per 18 maart rijdt buslijn 199 weer via Bovenkerk (Legmeerdijk-Salamander-Noorddammerweg) waarbij de op deze route gelegen haltes weer aangedaan worden. De gemeente realiseert in Westwijk een één-richtingsbushalte aan de oostzijde van de Sacharovlaan.

Uiterlijk 1 april gaan er twee extra bussen lijn 174 rijden van Middenhoven via Groenelaan naar Busstation Amstelveen (tussen 05:00 en 06:00) zodat de vroege verbinding met Schiphol (via Busstation Amstelveen) weer hersteld is. Na lang aandringen is het ook gelukt om R-Net buslijn 357 weer te laten stoppen bij halte Weldam in Westwijk Zuidwest. Omwonenden waren een online petitie gestart om de bus weer bij deze halte te laten stoppen.

Verder komt er een halte voor AML Flex bij 'de Zwarte Kat'.

De komende periode doen de Vervoerregio en Connexxion in overleg met de gemeente onderzoek naar verdere verbetervoorstellen. Zo moeten er slimme oplossingen komen voor het weggevallen van diverse bushaltes en de 1 x per uur buslijnen 165, 166 en 167. Is een betere bediening van Ziekenhuis Amstelland en Raadhuis Amstelveen noodzakelijk. Lijn 199 zou weer naar het Busstation Amstelveen moeten rijden via Middenhoven en Groenelaan/Ziekenhuis Amstelland. Ook wil de wethouder een oplossing voor reizigers -wiens halte vervallen is- die niet in staat zijn naar verder weg gelegen haltes te lopen/fietsen. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar halte Grote Beer.

Eind 2016 won vervoermaatschappij Connexxion de concessie Amstelland Meerlanden. Dit betekent dat zij het exclusieve recht heeft om minimaal de komende 10 jaar in deze regio het openbaar vervoer te verrichten. Dit leverde winstpunten op voor Amstelveen en de regio maar tegelijkertijd ontbrak de fijnmazigheid in de nieuwe dienstregeling van Connexxion. Van het begin af aan heeft wethouder Jeroen Brandes zijn ongenoegen hierover geuit. Nog voor de invoering van de nieuwe dienstregeling resulteerde dit in behoud van halte Graaf Florislaan en het overeind houden van lijn 199 (ingekort Schiphol-Westwijk) in het weekend en 's avonds. De gemeente draagt hier 50.000 euro aan bij.