• De gemeente wil plaatsen van afval naast de ondergrondse containers tegengaan.

    Gemeente Amstelveen

Campagne ter bevordering gescheiden inzameling afval in Uilenstede

AMSTELVEEN De gemeente Amstelveen start begin april met een campagne om studenten op studentencampus Uilenstede bewust te maken van het goed sorteren van afval. Het doel is om afvalscheiding te bevorderen en het plaatsen van afval bij containers tegen te gaan. De campus krijgt onder meer ondergrondse PMD-containers (Plastic, Metaal/Blik en Drankkarton) en een ondergrondse textielcontainer.

De campagne is volgens de gemeente onder meer nodig omdat een deel van de studenten op Uilenstede uit het buitenland komt. "Afvalscheiding is in elk land weer anders georganiseerd. Internationale studenten zijn hier maar kort en dan is het prettig om snel te weten hoe we in Amstelveen met afvalscheiding omgaan. Duurzaamheid staat ook bij de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar hoog op de agenda merken we," wethouder Peter Bot (Afvalbeheer, Duurzaamheid).

Studenten wonen op Uilenstede vaak op één etage met een gezamenlijke keuken of hebben een eigen studiootje. Klein wonen maakt goede afvalscheiding in de woning vaak lastig. De gemeente wil de studenten daarbij helpen en het wegbrengen van afval naar ondergrondse containers stimuleren.

De gemeente houdt de campagne in overleg met organisaties die betrokken zijn bij de campus. Verhuurder DUWO, Vereniging Bewoners Uilenstede, Greenoffice van de VU en Kringloopwinkel De Boemerang hebben maandag 19 februari kennis gemaakt, speerpunten opgesteld en gaan samenwerken om het belang van goede afvalinzameling ook bij studenten op de kaart te zetten.

De ervaringen die worden opgedaan met het tegengaan van bijplaatsen van afval naast containers wil de gemeente ook gaan gebruiken in de overige wijken van Amstelveen, omdat dit probleem zich daar ook voordoet. Het is volgens de gemeente nu al duidelijk dat een goede bestickering en bewegwijzering naar ondergrondse containers en informatie zowel in het Nederlands en het Engels belangrijk is voor de internationale gemeenschap van Amstelveen.