• Sandra van Engelen.

    CDA Amstelveen

CDA: ´Laat pleegkinderen tot 21ste bij pleeggezin´

AMSTELVEEN CDA Amstelveen wil dat de gemeente de zorg voor pleegkinderen verlengt totdat deze jongeren 21 jaar oud zijn. 'De overgang van jongeren van net nog geen 18 jaar naar 18-plus in de jeugdzorg is al langer een punt van zorg in Amstelveen', zegt CDA-raadslid Sandra van Engelen. Ze heeft over het onderwerp schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. 'Het CDA vindt het zeer belangrijk dat pleegkinderen een veilig en stabiel thuis hebben, ook wanneer ze 18 zijn geworden.'

Wettelijk is het nu zo geregeld dat de pleegzorg en de vergoeding die daarvoor aan pleegouders betaald wordt, na het 18de jaar ophoudt. Van Engelen: 'Voor sommige jongeren betekent dit dat zij het pleeggezin dan moeten verlaten en zelfstandig verder moeten. De kans dat daardoor opnieuw problemen ontstaan, is niet ondenkbaar.'

Volgens Van Engelen zijn jongeren niet opeens volwassen wanneer de kalender aangeeft dat ze 18 jaar zijn geworden. 'Wel wordt er op dat moment van hen verwacht dat zij allerlei volwassen keuzes gaan maken: over wonen, opleidingen, over inkomen, over werk, over zorg en ondersteuning. Daar waar de meeste jongeren nadat ze 18 jaar zijn geworden nog heel lang op hun ouders kunnen terugvallen, is dat vaak niet het geval voor pleegkinderen,' aldus het CDA-raadslid.

Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet hebben gemeenten de mogelijkheid om de pleegzorg te verlengen. CDA Amstelveen wil dat de gemeente van deze mogelijkheid gebruik maakt.