• René de Leeuw

College: ´Voldoende sociale huurwoningen in Amstelveen´

AMSTELVEEN De voorraad sociale huurwoningen in Amstelveen is ruim op orde. Dat stelt het College van Burgemeester en Wethouders in antwoord op raadsvragen van Actief voor Amstelveen (AVA). De gemeenteraadsfractie van deze lokale partij stelde de vragen naar aanleiding van de grote vraag naar betaalbare woonruimte in Amstelveen.

Volgens het college telt Amstelveen op dit moment ruim 15.000 sociale huurwoningen. Dat is ruim een derde van alle woningen in Amstelveen. In de gemeenten in de regio Amstelland/ Meerlanden is het aantal sociale huurwoningen gemiddeld ongeveer dertig procent van de totale woningvoorraad. Amstelveen en Uithoorn zijn de gemeenten met het hoogste percentage sociale huurwoningen. In Amstelveen worden de sociale huurwoningen verhuurd door Eigen Haard (9.726), Woonzorg Nederland (414), DUWO (890) en particuliere partijen (volgens de laatste peiling ruim 4.000).

Het percentage sociale huurwoningen blijkt volgens B en W met 36 procent zelfs hoger dan aanvankelijk gedacht. Dat komt doordat het tweejaarlijks onderzoek (WiMRA) waar normaal vanuit gegaan wordt, uitgaat van de huurprijs (maximaal 720 euro), terwijl woningcorporatie Eigen Haard uitgaat van het huurcontract. In ruim 1.500 woningen van Eigen Haard wonen mensen die als gevolg van de inkomensafhankelijke huurverhoging inmiddels meer betalen dan 720 euro per maand. Deze woningen zijn echter niet geliberaliseerd. Als deze woningen vrijkomen, worden ze weer verhuurd in het sociale segment (onder de 720 euro). 

Het college is met AVA van mening dat Amstelveen zuinig moet zijn op de huidige voorraad. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de voorraad sociale woningen gelijk blijft. Om de doorstroming te bevorderen en ter bevordering van een evenwichtige woonvoorraad in de verschillende wijken heeft de gemeente afspraken gemaakt om de verkoop van woningen in de sociale sector te stimuleren. Als er sociale huurwoningen worden verkocht, moeten deze in de nieuwbouw worden teruggebouwd door Eigen Haard, zodat de sociale voorraad gelijk blijft.

In het coalitieakkoord is verder opgenomen dat de nadruk de komende periode ligt op het realiseren van meer middeldure huur- en koopwoningen. Ook het toevoegen van meer betaalbare woningen in het middensegment moet de doorstroming bevorderen. Zo komen er meer sociale huurwoningen vrij voor huishoudens met een lager inkomen. Dit beleid werkt, volgens B en W. Van de huurwoningen die Eigen Haard in 2018 heeft verhuurd in het middensegment is 81 procent aan doorstromers verhuurd.