• Wethouders Floor Gordon en Herbert Raat (midden) in gesprek met Schiphol-topman Dick Benschop.

    Gemeente Amstelveen

College Amstelveen: 'Overlast Schiphol moet minder'

AMSTELVEEN Het Amstelveense college van B en W wil vermindering van het gebruik van de Buitenveldertbaan en de Aalsmeerbaan om de geluidsoverlast in Amstelveen te beperken.

Dat blijkt uit het 'Position Paper Schiphol' dat het college begin deze week heeft vastgesteld, een document met de Amstelveense visie op hoe het verder moet met de luchthaven. Amstelveen heeft vooral last van de beide genoemde banen en het college ziet diverse mogelijkheden om het gebruik daarvan terug te dringen. Mogelijke oplossingsrichtingen kunnen zijn minder gebruik van vier banen tegelijk, het anders aanpakken van baanonderhoud en het opheffen van beperkingen die nu leiden tot extra gebruik van de Buitenveldertbaan.

SLIMMER Normaal worden twee of drie banen tegelijk ingezet, maar in piekuren gebruikt de luchtverkeersleiding er steeds vaker vier. Als vierde baan fungeert dan meestal de Aalsmeerbaan of de Buitenveldertbaan, wat herrie geeft in Amstelveen. Het bijvoorbeeld slimmer plannen van vertrek- en aankomsttijden zou het gebruik van vier banen tegelijk kunnen beperken. Ook baanonderhoud leidt tot veel extra gebruik van de beide banen. Amstelveners die normaal de overlast nog wel te verdragen vinden, gaan in onderhoudsperioden ook klagen. Verder wordt de Buitenveldertbaan bij beperkt zicht vaker gebruikt, omdat de verkeersleiding parallel starten op Polderbaan en Zwanenburgbaan dan niet wenselijk acht. Over een oplossing hiervoor wordt al heel lang gesproken, maar deze is nog altijd niet doorgevoerd.

ONTHEFFING Amstelveen heeft afgelopen jaar zware nachtelijke overlast gehad van vluchten die in oostelijke richting opstegen vanaf de Kaagbaan, omdat toen de Polderbaan wegens een verzakking tijdelijk onbruikbaar was. Nachtvluchten konden toen ook de Zwanenburgbaan niet gebruiken, omdat het aanvragen van een ontheffing daarvoor te lang duurde. Het college wil aanpassing van de regels om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. De Buitenveldertbaan wordt toch al vaker ingezet dan volgens de prognoses verwacht en ook daar moet wat het college betreft wat aan worden gedaan.

Het college vindt verdere groei van het luchtverkeer alleen bespreekbaar na vermindering van de overlast voor Amstelveners en het nakomen van alle door de jaren heen gemaakte afspraken. Verder willen B en W snelle opening van Lelystad Airport, minder nachtvluchten en op termijn een luchthaven in zee. Binnen de nieuwste geluidscontouren staan in Amstelveen woningen die niet zijn geïsoleerd. Het college wil dat bewoners aanspraak kunnen maken op isolatie.

"We gaan per onderwerp op zoek naar bondgenoten," zegt wethouder Raat. "Voor minder vluchten op de Buitenveldertbaan willen we samen strijden met Amsterdam, voor de Aalsmeerbaan vooral met Uithoorn en Aalsmeer. Ook gaan we onze visie actief uitdragen in politiek Den Haag."

René de Leeuw