• Het kantoorpand aan Biesbosch

    Gemeente Amstelveen

Commissie bespreekt plan woontoren op plek kantoor Biesbosch

AMSTELVEEN Het college wil dat de kantoortoren aan Biesbosch 225, nabij de rotonde Rembrandtweg-Van Heuven Goedhartlaan, wordt vervangen door een 18 bouwlagen tellende woontoren met 276 appartementen. Ondergronds komen drie lagen voor een parkeergarage.

Bij dit project moet het beleid van het college gestalte krijgen om meer woningaanbod te creëren in het middensegment. Ruim driekwart van de appartementen krijgt een huur tussen 700 en 1100 euro per maand. Wel is de oppervlakte van die woningen beperkt: 40 tot 65 vierkante meter. Ze zijn bedoeld voor starters en senioren die kleiner willen wonen.

Het pand moet minimaal energielabel A krijgen en krijgt geen aansluiting op het gasnet. Zonnepanelen moeten voorzien in stroom voor verwarming en verlichting, en voor elektrische deelauto's. Het gaat namelijk om een 'CityDeal' proefproject dat tot doel heeft kennis op te doen over bijvoorbeeld over hoeveel 'normale' auto's de elektrische deelauto's kunnen vervangen en hoe het gaat met onderhoud en beheer.

Het plan heeft al ter visie gelegen. Daar zijn vijf reacties op gekomen. Op basis daarvan heeft de gemeente de toegang tot het complex verplaatst van de Biesbosch naar de Van Heuven Goedhartlaan. Het plan wordt dinsdag besproken in de raadscommissie RWN.