• Wethouder Rob Ellermeijer kan het niets eens worden met Eigen Haard.

    René de Leeuw

Conflict gemeente en Eigen Haard over onderhoud gebouwen

AMSTELVEEN De gemeente is in conflict gekomen met woningcorporatie Eigen Haard. Wethouder Volkshuisvesting Rob Ellermeijer (VVD) heeft ernstige kritiek op het beheer en onderhoud van sommige woongebouwen in Amstelveen en meent dat er beter met de bewoners moet worden gecommuniceerd.

Het verschil van inzicht heeft ertoe geleid dat de gemeente weigert de jaarlijkse prestatieafspraken met Eigen Haard te ondertekenen. "Dat had voor 15 december moeten gebeuren," zegt Ellermeijer. "De jaarlijkse prestatieafspraken van gemeenten, wooncorporaties en bewonersraad zijn wettelijk voorgeschreven. Daarin staan afspraken over wat Eigen Haard in het betreffende jaar gaat doen aan bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud en verduurzaming. Wat Eigen Haard voor 2019 met ons wil afspreken, vinden wij onvoldoende. Niet tekenen is een vrij unieke stap. Dat doe je alleen als er grenzen worden overschreden."

Het conflict spitst zich toe op twee wooncomplexen: de flat Aquarius aan Watercirkel en gebouwen aan de Van Heuven Goedhartlaan. "Vooral de situatie in Aquarius is urgent," zegt de wethouder. "De verwarming functioneert niet goed, bewoners klagen over stookkosten van duizenden euro's, er zijn problemen met warm en koud water en lekkages die niet tijdig herstelt worden. Iedereen begrijpt dat er wel eens problemen zijn, maar als het gaat om eerste levensbehoeften als verwarming en watervoorziening, dan moeten die goed worden aangepakt. Verder is de communicatie gebrekkig, wat leidt tot onduidelijkheid voor de bewoners." Ellermeijer wil dat Eigen Haard in 2019 voortvarend werk maakt van het oplossen van deze problemen: "Maar de voorstellen van Eigen Haard geven onvoldoende blijk van gevoel voor urgentie."

In de woongebouwen aan de Van Heuven Goedhartlaan is een isolatieproject uitgevoerd. "Ik heb van de bewoners een waslijst van klachten ontvangen," zegt Ellermeijer. "De ventilatie functioneert niet en er zitten kieren bij deuren en ramen. De bewoners betwijfelen ook of de toegezegde besparing op de stookkosten wordt gehaald."

MINISTERIE "Door niet te tekenen, geven wij een signaal af: zo gaan we niet met huurders in Amstelveen om." Ellermeijer wijst erop dat als de afspraken niet worden ondertekend, het een zaak wordt van ministerieel toezicht. "Het ministerie gaat dan bekijken waarom er geen afspraken zijn gemaakt." Omdat gebrekkige communicatie volgens Ellermeijer speelt in meer gebouwen van Eigen Haard, wil hij een onafhankelijk onderzoek naar de relatie tussen corporatie en bewoners.

Volgens Eigen Haard draait het meningsverschil vooral om de Aquariusflat. Daar is versteviging nodig van de constructie. "Als dat moet in onbewoonde staat, dan moeten bewoners van 149 flats tijdelijk verhuizen," aldus Bert Halm, bestuursvoorzitter van Eigen Haard. "In de krappe Amstelveense woningmarkt, waar elk jaar circa 500 sociale huurwoningen vrij komen, is dat een uitdaging. Daarom kost de voorbereiding veel tijd." Wat de Van Heuven Goedhartlaan betreft, stelt Eigen Haard de problemen daar voortvarend aan te pakken.

René de Leeuw