• D66-raadslid Saloua Chaara.

    D66 Amstelveen

D66 uit weer zorgen over lage vaccinatiegraad Amstelveen

AMSTELVEEN D66 Amstelveen heeft het college in een commissievergadering opnieuw gevraagd om werk te maken van extra communicatie over het nut van vaccineren. Dit naar aanleiding van een onlangs uitgevoerde vaccinatieronde tegen de meningokokkenziekte. Bij deze vaccinatieronde lag de opkomst in Amstelveen (en de gehele regio Amsterdam-Amstelland) wederom fors onder de landelijke norm. Chaara vroeg het college om stevig te communiceren over het nut van vaccineren. Vooral om ouders ervan te overtuigen om hun kinderen wel in te laten enten. Zij vroeg het college hier haast mee te maken.

Wethouder Marijn van Ballegooijen )Zorg) beloofde hierop in april al te starten met een vaccinatiecampagne. Deze campagne zal zich in de eerste instantie richten op de meningokokkenvaccinatie. Daarna wordt deze campagne waar nodig uitgebreid naar andere onderdelen uit het Rijksvaccinatieprogramma.

In augustus 2018 kaartte de D66-fractie de lage vaccinatiegraad ook al aan. D66 constateerde toen dat de landelijke norm voor de vaccinatiegraad op 95% ligt en de opkomst in Amstelveen niet meer dan 83,4% was. De democraten vroegen het college van B en W om opheldering. De partij wilde onder andere weten of er een relatie bestaat tussen de relatief grote expatgemeenschap in Amstelveen en de lage vaccinatiegraad. Ook vroeg D66 of het college aanleiding ziet om extra te communiceren over het nut van vaccineren.

Het college bevestigde in oktober 2018 dat de lage vaccinatiegraad voornamelijk te maken heeft met de relatief grote expatgemeenschap in Amstelveen. Veel van deze expats zijn zeer waarschijnlijk we´l ingee¨nt, maar zijn in de cijfers van het Rijks Vaccinatie Programma niet meegenomen. Het college heeft aan de democraten toegezegd te onderzoeken hoe dit precies zit en wat de vaccinatiegraad onder expats is. Op basis van dit onderzoek bekijkt het college of extra inspanningen nodig zijn om de vaccinatiegraad in Amstelveen te verhogen.