• Herbert Raat (midden links) en medewerkers van de Dienst Terugkeer en Vertrek spreken met de asielzoekers.

    Gemeente Amstelveen

Dienst Terugkeer en Vertrek bezoekt kraakpand

AMSTELVEEN Locoburgemeester Herbert Raat en medewerkers van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) hebben vandaag het door uitgeprocedeerde asielzoekers gekraakte kantoorpand aan de Groen van Prinstererlaan 114 bezocht. De dienst was naar Amstelveen gekomen op uitnodiging van de gemeente.

Doel was de groep We Are Here in direct contact te brengen met de overheidsinstantie die gaat over het terugkeerbeleid. De uitkomst van het bezoek is dat de Dienst Terugkeer en Vertrek de afspraak heeft gemaakt om volgende week terug te komen om met de krakers van het kantoor in gesprek te gaan om hen te helpen bij eventuele terugkeer. De gemeente verwijt de regering dat zij asielzoekers die na het doorlopen van de procedures niet in Nederland mogen blijven, niet laat terugkeren naar hun land van herkomst. Het college, dat de krakers graag snel uit Amstelveen ziet vertrekken, heeft daarom zelf de Dienst Terugkeer en Vertrek gevraagd of het mogelijk is hen te helpen terug te keren. 

De Dienst Terugkeer en Vertrek voert het terugkeerbeleid uit. Medewerkers registreren het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Het streven is om samen met andere overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties mensen zoveel mogelijk zelfstandig en met perspectief te laten terugkeren.

We Are Here kraakte het leegstaande kantoor pand in de nacht van 5 juni, nadat zij gedwongen was kraakpanden in Amsterdam te verlaten. Het pand aan de Groen van Prinstererlaan staat op de nominatie te worden gesloopt om plaats te maken voor een negen verdiepingen hoog wooncomplex.