Directeur Museum Van der Togt naar Sportbedrijf Amstelveen

AMSTELVEEN Museum Jan van der Togt in Amstelveen krijgt een nieuwe directeur. De huidige directeur Heleen van Ketwich Verschuur verlaat het museum per 31 mei. Zij wordt later dit jaar directeur van het Sportbedrijf Amstelveen. Het bestuur van Museum Jan van der Togt streeft er naar per 1 juni een nieuwe directeur te benoemen.

Heleen van Ketwich Verschuur is op 1 maart 2016 gestart als directeur van het museum. Zij was opvolger van Jan Verschoor die deze functie 25 jaar heeft vervuld. Heleen van Ketwich Verschuur heeft zich de afgelopen twee jaar op energieke wijze ingezet voor het museum. In 2016 is onder haar leiding de verbouwing van het museum afgerond en is zij gaan werken aan een prominentere positie van het museum in de Amstelveense samenleving.

Samen met het team medewerkers en vrijwilligers heeft ze in 2017 meer dan 30.000 bezoekers naar het museum weten te trekken met een aantal succesvolle tentoonstellingen. Het bestuur van Museum Jan van der Togt heeft zijn erkentelijkheid uitgesproken voor haar bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het museum.

Nu zij haar vertrek heeft aangekondigd gaat het bestuur op korte termijn het profiel van haar opvolger samenstellen en de werving daarvoor starten.