• René de Leeuw
  • Het monumentale ateliergebouw aan de Van Weerden Poelmanlaan.

    René de Leeuw

Dirk Annokkeé: 'Meer doen met monumentaal gebouw'

AMSTELVEEN Kunstschilder Dirk Annokkeé heeft zijn atelier aan de Van Weerden Poelmanlaan, in de voormalige Jan Ligthartschool. Het doet hem goed dat het gebouw eerder deze maand is uitgeroepen tot gemeentelijk monument. "Maar ik zou graag zien dat er meer met het gebouw gebeurt," zegt hij.

Dirk Annokkeé (81) zit al veertien jaar in het gebouw. Tot zijn verbazing staan nu drie van de tien ateliers leeg. "Binnenkort volgt een vierde," zegt hij. "En dat terwijl er een wachtlijst is. De lege lokalen worden maar drie maanden per jaar gebruikt door afgestudeerde Chinese kunstenaars in het kader van een uitwisseling met China. Drie Chinezen werken drie maanden hier en Nederlanders in China. Alleen, er komen wel Chinezen, maar er gaan geen Nederlanders naar China. De overige maanden staan de ateliers leeg. In sommige wel verhuurde ateliers gebeurt ook weinig. Soms dienen ze voor opslag. Dat mag niet, maar van de gemeente zie je nooit iemand. De ateliers zijn bedoeld om beginnende kunstenaars op weg te helpen. "Zij kunnen drie jaar een ruimte huren voor 300 euro per maand. Daarna drie jaar voor 600 euro per maand en daarna moeten ze weg. Kunstenaars ouder dan 65 jaar, zoals ik, mogen blijven."

Een kenmerk van het gebouw is de indeling. Het heeft een grote centrale hal, met daaromheen de lokalen. Er zijn geen lange gangen, zoals in de meeste schoolgebouwen. Een fraai element is ook de opvallende raampartij in de voorgevel. Annokkeé schildert er en geeft les aan volwassenen. "In maart is er een project met basisscholen. Dan komen er kinderen in groepjes van tien naar het atelier. Bij elkaar wel zo'n 270 kinderen. Dat is altijd heel leuk."

EXPOSITIES "In de hal is aan het begin van het jaar een expositie van het werk van cursisten," zegt Annokkeé. "Daar is het een prachtige ruimte voor. Kunstenares Ingeborg Oderwald, die ook een atelier hier heeft, doet hetzelfde met tekeningen van haar leerlingen. Maar verder gebeurt er weinig met die prachtige ruimte. Dat vind ik jammer, zeker nu de school een monument is. Ik zou graag meer exposities zien, van amateurs of beroepskunstenaars, het maakt me niet uit. Ook voor andere activiteiten is het geschikt. Bijvoorbeeld muziek. Als het maar creatief is. De gemeente zou iemand moeten aanstellen die dat coördineert."

Annokkeé somt een reeks ideeën op: "Vooral activiteiten met kinderen. Denk aan exposities van kindertekeningen. Op het plein voor het gebouw zouden kinderen krijttekeningen kunnen maken. Of je kunt oude straatspelen houden, met pannenkoeken eten. Bandjes zouden hier kunnen oefenen op avonden dat er geen andere activiteiten zijn. Ze kunnen ook uitvoeringen geven. Je kunt denken aan dansen. Buurtbewoners zouden in lege lokalen kunnen vergaderen. Clubs kunnen er bijeen komen, bijvoorbeeld een aquariumvereniging. Dan kan misschien het aquarium dat hier vroeger was, terugkeren."

EENS Cultuurwethouder Herbert Raat is het met Annokkeé en andere kunstenaars eens dat er meer met het gebouw gedaan kan worden: "Het kan een prachtige culturele hotspot zijn, maar dat moet dan wel georganiseerd worden." De wethouder is daar inmiddels mee bezig. Als voorbeeld van hoe dat kan, noemt hij de Annakerk. Dat er ateliers leegstaan, heeft volgens hem ook voordelen. "Een kunstenaar gaat nu een beeld maken waarmee kinderen kunnen spelen, maar die heeft een plek nodig waar hij dat kan doen. Dat kan heel goed hier."

René de Leeuw