Ed Nijpels spreker op Amstelveens symposium over aandelen Eneco

AMSTELVEEN Ed Nijpels, Annelies Huygen, Mark van Baal en Jan Rotmans zijn de sprekers op het door de gemeente Amstelveen georganiseerde symposium 'Aandeel in Duurzaamheid'. Het symposium vindt op 1 februari plaats oi Rotterdam. Het moet aandeelhouders van Eneco inzicht geven in de verschillende consequenties, overwegingen en voor- en nadelen die een rol spelen bij behoud of verkoop van aandelen Eneco. Definitieve besluitvorming daarover vindt plaats na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

De aandelen van Eneco zijn nu nog in handen van 53 gemeenten, waaronder Amstelveen. Het energiebedrijf voert succesvol een duurzame koers, maar bij verandering van eiegnaar kan dat veranderen. Ed Nijpels, Annelies Huygen, Mark van Baal en Jan Rotmans leveren tijdens het symposium elk vanuit hun eigen visie een bijdrage aan de centrale vraag van het symposium: hoe kunnen gemeenten bijdragen aan de energietransitie en welke rol kan publiek aandeelhouderschap daarin spelen?

Volgens de Amstelveense VVD-wethouder Herbert Raat (Financiën) verdient de hele privatiseringsgolf van publieke voorzieningen van de afgelopen jaren een inhoudelijke discussie. ,,Hetzelfde geldt voor de energietransitie, waar iedere Nederlander straks mee te maken krijgt. Met de uiteenlopende sprekers worden de verschillende kanten belicht."

CNV, FNV en Greenpeace zijn betrokken geweest bij de voorbereiding van het symposium. Het vindt op donderdagmiddag 1 februari plaats in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam.

Burgemeester van Amstelveen Bas Eenhoorn opent samen met wethouder Herbert Raat en middagvoorzitter Astrid Joosten het symposium. Ed Nijpels, voorzitter Commissie Borging Energieakkoord, start met een inleiding over de lokale opgaven voor gemeenten om bij te dragen aan de energietransitie. Gevolgd door Annelies Huygen, bijzonder hoogleraar Ordening van de Energiemarkten aan de Universiteit van Amsterdam en TNO. Zij spreekt over ontwikkelingen en organisatievormen op de energiemarkt.

Hierna volgen ervaringen van oprichter van Follow This Mark van Baal. Hij houdt een betoog over de invloed vanuit aandeelhouders op het duurzaam handelen van Shell. Jan Rotmans sluit de rij. De hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam geeft een inkijkje in de maatschappelijke impact van de energietransitie en de mogelijkheden voor gemeenten om daaraan bij te dragen..

De middag eindigt met een forumdiscussie waarin verschillende stellingen worden besproken. Aan deze discussie doen Annelies Huygen, Jan Rotmans, Mark van Baal, Herbert Raat, een vertegenwoordiger namens de Aandeelhouderscommissie Eneco en Joris Thijssen (directeur van Greenpeace Nederland) mee.

Voor meer informatie: aandeelinduurzaamheid.nl.