• Gemeente Amstelveen

Eenmalig 1000 euro voor benadeelde huishoudhulpen

AMSTELVEEN Hulpen bij het huishouden in Amstelveen die na de aanbesteding van 2015 in een lagere schaal terecht kwamen en er dus in salaris op achteruit zijn gegaan krijgen eenmalig 1.000 euro. Het bedrag is een blijk van waardering vanuit de gemeente. Het initiatief kwam van thuishulp Sylvia Verver (links op de foto), zij stapte begin 2016 over van Amstelring naar Tzorg.

Volgens wethouder Herbert Raat (Zorg) hebben de hulpen bij het huishouden een belangrijke signaalfunctie. ,,Zij komen bij onze inwoners achter de voordeur en zien als eerste als er problemen zijn. Het werk dat zij doen moet echter wel lonen. Door de cao zijn sommige hulpen er destijds op achteruit gegaan. Daarom komen wij hen nu tegemoet met een eenmalige beloning voor hun werk. De inzet van Sylvia Verver heeft hierbij een grote rol gespeeld."

Sommige hulpen zijn er begin 2016 op achteruitgegaan, terwijl anderen hulpen wel hun oude, hogere salaris hebben behouden. De wethouder beloofde de Amstelveense gemeenteraad een onderzoek om te kijken of de gemeente iets kon doen voor de hulpen die erop achteruitgegaan zijn. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Het blijkt mogelijk om de hulpen als gemeente zelf tegemoet te komen. De tegemoetkoming geldt in fiscale zin als loon voor de inkomstenbelasting.

De gemeente is niet direct verantwoordelijk voor de salarissen van hulpen bij het huishouden. De wethouder gaf eerder al aan dat het probleem in de cao ligt. Inmiddels hebben De FNV, CNV, Actiz, BTN en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) overeenstemming bereikt. Uit onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers is gekomen dat in de cao de hogere loonschaal verplicht wordt voor alle hulpen. De cao treedt vermoedelijk in werking vanaf april 2018.

In tegenstelling tot sommige gemeenten heeft Amstelveen niet bezuinigd op de hulp bij het huishouden. Het beschikbare bedrag is in de gemeentelijke begroting gelijk gebleven. Ondanks forse kortingen vanuit Den Haag vanaf 2015.

Hulpen die voor de regeling in aanmerking komen, kunnen een e-mail sturen naar hbh@amstelveen.nl.

Op de foto: Sylvia Verver (hulp bij het huishouden), inwoonster mevrouw Ellerbroek (waar zij twee keer in de week werkt) en wethouder Herbert Raat (Zorg).