• Wethouder Herbert Raat met medewerker van Handhaving tijdens bezoek aan de winkel.

    Gemeente Amstelveen

Gemeente: ´Geen reden voor optreden tegen winkel Bankrashof´

 AMSTELVEEN De gemeente treedt niet op naar aanleiding van klachten van omwonenden over de Turkse supermarkt in Bankrashof. Volgens de gemeente voldoet de winkel aan alle eisen en afspraken. Bewoners van flats boven de supermarkt klagen over uitstallingen van groente en fruit, geur- en stank uit afvalcontainers en een papiercontainer die brandgevaar zou opleveren.

DE RIJDENDE RECHTER De kwestie kwam in april in het tv-programma 'De Rijdende Rechter', waarin de eigenaresse van de supermarkt stond tegenover de schoenmaker tegenover de supermarkt, die vooral strengere regels wilde voor de uitstallingen. De eigenaresse gaf aan dat zij zich binnen de gemeentelijke mogelijkheden maximaal inspant om overlast te beperken. De rechter oordeelde dat de supermarkt met uitstallingen binnen de door de gemeente voorgeschreven grenzen blijft en vond de gemeentelijke regels niet te ruim. Hoewel geur subjectief is, vond de rechter het niet aannemelijk dat de supermarkt onaangenaam geurend voedsel uitstalt. Wel moest van de rechter het afval dagelijks worden afgevoerd en de papiercontainer 's avonds op slot.

Het college van B en W schrijft aan de gemeenteraad dat bij controles geen overtredingen zijn geconstateerd. De afvalbakken worden nu dagelijks geleegd en de papiercontainer gaat 's avonds op slot.

In mei heeft een bewoonster in een raadscommissie opnieuw geklaagd. Wethouder Herbert Raat (Handhaving) is begin deze maand persoonlijk gaan kijk en constateerde dat de supermarkt zich aan regels en de uitspraak van de Rijdende Rechter houdt. Hij hoorde omstanders positief spreken over de eigenaresse. Het college schrijft daarom aan de raad geen reden te zien voor optreden.